Jan Dolstra

Jan Dolstra

Toegevoegd notaris

Jan heeft gestudeerd in Nijmegen en is cum laude afgestudeerd in de studierichting Notarieel recht. Daarnaast heeft hij ook de studie Nederlands recht afgerond. Sinds 1993 werkt hij in het notariaat en houdt hij zich bezig met alle aspecten van het notariële rechtspersonen en ondernemingsrecht. In 2012 maakte Jan de overstap naar De Haan Advocaten & Notarissen waar hij sindsdien als toegevoegd notaris werkzaam is.

Jan is gespecialiseerd in:

  • juridische fusies en (af)splitsingen, waaronder ook grensoverschrijdende fusies;
  • vennootschapsstatuten met bijzondere regelingen aangaande winstrecht en/of zeggenschap;
  • aandeelhouders- en samenwerkingsovereenkomsten;
  • statuten voor non-profit instellingen en toepassing en advisering inzake good governance codes;
  • omzettingen van rechtspersonen;
  • herstructurering van bestaande concernverhoudingen.

Zijn cliënten zijn afkomstig uit binnen- en buitenland. Hiertoe behoren grote ondernemingen, ondernemingen uit het MKB, startende ondernemers, beleggingsfondsen, overheden, en non-profitinstellingen, zoals instellingen werkzaam op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn.

Jan kan algemene uitgangspunten en afspraken zeer goed vertalen en nader uitwerken in concrete statutaire of contractuele regelingen. Hij houdt daarbij ook rekening met zaken waaraan de betrokken partijen zelf niet hebben gedacht, maar die wel van wezenlijk belang zijn. Zijn doel is om zoveel mogelijk onduidelijkheden en toekomstige geschilpunten te vermijden. Dit alles echter zonder de praktische uitvoerbaarheid en de leesbaarheid van bepalingen uit het oog te verliezen.