Mirjam Haverkort

Mirjam Haverkort

Advocaat & mediator

Na haar carrièreswitch van Jeugdzorg naar de advocatuur in 2007, heeft Mirjam Haverkort zich gespecialiseerd binnen het Persoon- & Familierecht en Jeugdrecht, alsook het Erfrecht. Sinds mei 2016 is Mirjam werkzaam bij De Haan Advocaten & Notarissen in Almere.

Jeugdrecht
Ruim 14 jaar werkte Mirjam binnen verschillende disciplines van Jeugdhulpverlening. Als gezinsvoogd was zij jarenlang verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Maatregel Ondertoezichtstelling (OTS). Tevens werkte zij met de uithuisgeplaatste kinderen zelf. Ook heeft ze bij de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek gedaan naar de opvoedsituatie van kinderen en jongeren die in hun ontwikkeling werden bedreigd.

Kortom: als geen ander kent Mirjam het ‘klappen van de zweep’ binnen Jeugdzorg. Wilt u bijstand inzake een OTS, een dreigende uithuisplaatsing of bent u het niet eens met de omgangsregeling die de gezinsvoogd heeft bepaald? Met haar specifieke kennis en ervaring op dit terrein maakt Mirjam het verschil.

Personen-en-Familierecht
Gezien haar achtergrond is de specialisatie binnen het familierecht voor Mirjam een bewuste keuze. Voor echtscheiding, alimentatie, omgang, erkenning en gezag kunt u bij Mirjam terecht, alsook voor adoptie en naamswijziging.

Echtscheiding
Mirjam staat voor een zorgvuldige echtscheiding waarbij de gevolgen bij voorkeur in goed overleg tussen partijen wordt geregeld. Helaas brengt overleg soms geen oplossing en dan is de gang naar de rechtbank noodzakelijk. De benadering van Mirjam houdt een goede balans tussen zakelijk en betrokken, directief en invoelend, met een billijke uitkomst in het vizier.

Echtscheidings-mediation
Tevens treedt Mirjam op als echtscheidingsmediator met name als er kinderen in het spel zijn. Mirjam staat nadrukkelijk stil bij de vertaalslag die ouders dienen te maken: van de partnerrelatie die beëindigd wordt naar een voortgezet ouderschap met werkende afspraken. In het voeren van ‘kindgesprekken’ heeft Mirjam veel ervaring en vaak levert dat relevante informatie op voor een succesvol verloop van de mediation.

Mirjam heeft de specialisatie-opleiding voor Familierecht gevolgd en is sinds 2012 verbonden aan de ‘vereniging voor Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators’ (vFAS).

Erfrecht
Tot slot staat Mirjam u bij in erfrechtelijke kwesties, waarvoor zij bij de vFAS de specialisatie-opleiding Erfrecht heeft gevolgd. Naast advies of bijstand tijdens een procedure behoort eveneens mediation tot de mogelijkheden om een nalatenschap op juridisch correcte wijze af te wikkelen.