Ron	Kuizenga

Ron Kuizenga

Advocaat

Ron Kuizenga studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit van Groningen in de hoofdrichting privaatrecht met aantekeningen sociaal-economisch en advocatuur.  

Ron is naast advocaat (1995) ook vestigingsleider van het kantoor Almere. Hij voert een algemene civielrechtelijke advies- en procespraktijk ten behoeve van ondernemingen, ondernemers en particulieren. Zijn drijfveer is de dynamiek van het recht, met alle aspecten die daarbij horen. In alles draait het om het recht als leidraad voor onze samenleving. Speciale belangstelling gaat uit naar de wet als middel om conflicten te beslechten en mede daarom is Ron regelmatig op de rechtbank te vinden, onder meer in de incassopraktijk, geschillen tussen vennoten en aandeelhouders en geschillen over contracten. Naast een brede ervaring in de procesprakijk richt Ron zich ook op het geven van advies op allerlei rechtsgebieden, zolang het maar privaatrecht is.   

Naast de vele cursussen in het kader van de permanente educatie heeft Ron de leergang Insolventierecht van de RUG en de praktijkleergang Ondernemingsrecht gevolgd.   

Tijdens de studie is Ron bestuurslid geweest van de civielrechtelijke vereniging Diephuis en is hij redactielid geweest van “ Terecht Gesteld”, een tijdschrift van de juridische faculteit. Op dit moment is Ron voorzitter van de Vereniging Bedrijfskring Almere kring Gooise Kant en is hij lid van de Lions Flevoland en de Junior Kamer 40+.