Aanbestedingsrecht

Aanbestedingsrecht

Vraagt u zich af of een bepaalde opdracht moet worden aanbesteed of wilt u advies over de te volgen aanbestedingsprocedure? Wilt u advies over het opstellen van uw inschrijving of is er een geschil ontstaan naar aanleiding van uw inschrijving? Wij kunnen u van dienst zijn!

De overheid is de grootste opdrachtgever van Nederland. Nagenoeg alles wat overheidsinstanties inkopen of laten bouwen gebeurt door middel van een aanbestedingsprocedure. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel marktpartijen meedingen naar dergelijke opdrachten. De aanbestedingswetgeving eist dat de overheid deze opdrachten op een eerlijke wijze in de markt zet. Om deze reden zijn aanbestedingsprocedures aan bepaalde regels gebonden. Om tot een rechtsgeldig contract te komen en schadeclaims te voorkomen is het van belang dat deze regels correct worden nageleefd. De uiteindelijke keuze voor een ondernemer moet transparant en non-discriminatoir tot stand komen. Dat is niet altijd even gemakkelijk.

De regels over aanbesteden staan in de Aanbestedingswet 2012, het ARW 2012 en de Gids Proportionaliteit. Daarnaast zijn er nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen die medio 2016 van kracht worden. Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van aanbesteden. Daarnaast beschikken wij over uitgebreide branche specifieke kennis waarin aanbestedingen plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn de bouw, zorg, ICT, publieke sector en (openbaar) vervoer

Partner bij aanbestedingen

Om geschillen te voorkomen is het verstandig om vroegtijdig advies te vragen bij een aanbestedingsprocedure. Wij ondersteunen en adviseren aanbesteders over de te nemen stappen, maar begeleiden ook inschrijvers bij het opstellen, toetsen en/of indienen van aanbestedingsdocumenten.

Geschillen naar aanleiding van aanbestedingen

Is er onverhoopt toch een geschil ontstaan naar aanleiding van een aanbestedingsprocedure? Wij hebben ook veel ervaring met procederen in aanbestedingsgeschillen. Doordat wij zowel aanbesteders als inschrijvers bijstaan, kunnen wij geschillen vanuit diverse invalshoeken benaderen. Dergelijke geschillen worden veelal in een kort geding afgewikkeld.

Fullservice

Het aanbestedingsrecht heeft veel raakvlakken met andere rechtsgebieden zoals bijvoorbeeld het mededingingsrecht, ondernemingsrecht en vastgoed. Doordat wij een fullservicekantoor zijn, hebben wij kennis van alle rechtsgebieden in huis. Indien uw zaak meerdere rechtsgebieden bestrijkt, brengen wij kennis uit verschillende rechtsgebieden bijeen.

Wij delen onze kennis graag met u!
Wij organiseren regelmatig workshops voor inschrijvers en aanbesteders. Tijdens deze workshops gaan wij in op actuele zaken die voor uw aanbestedingspraktijk van belang zijn. Het is ook mogelijk om in overleg een workshop te organiseren die volledig is toegespitst op uw organisatie. Daarnaast kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief waarin wij u op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen.

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

 • de keuze voor een bepaalde aanbestedingsprocedure/de wijze waarop de opdracht in de markt wordt gezet;
 • het opstellen en/of toetsen van aanbestedingsdocumenten; de indiening van uw inschrijving;
 • het opstellen van vragen ten behoeve van de nota van inlichtingen;
 • het opstellen van uw inschrijving om te komen tot de economisch meest voordelige inschrijving;
 • het toetsen van de motivering van de gunningsbeslissing als u zich afvraagt of uw inschrijving correct is beoordeeld;
 • een kort geding naar aanleiding van een aanbesteding.

Voorbeelden van recente vragen aan onze advocaten op het gebied van aanbestedingsrecht:

 • Wat betekenen de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen 2015 voor de praktijk?
 • Is er sprake van een aanbestedingsplichtige opdracht?
 • Zijn de gestelde eisen en wensen proportioneel?
 • Kan ik gedurende de aanbestedingsprocedure een klacht indienen?
 • Onze organisatie is aanbestedingsplichtig. Moet ik een aanbesteding organiseren als ik een opdracht gun aan een andere aanbestedende dienst?
 • Is mijn inschrijving correct beoordeeld?
 • Zijn de aanbestedingsdocumenten in overeenstemming met het aanbestedingsrecht?
 • Wanneer is een inschrijving strategisch (toelaatbaar) en wanneer manipulatief (niet-toelaatbaar)?
 • Mag een gebrek in de inschrijving worden hersteld?