Aardbevingsproblematiek

Aardbevingsproblematiek

Heeft u schade aan uw woning als gevolg van de aardbevingen in Noordoost-Groningen? Is uw woning in waarde gedaald door de aardbevingsproblematiek? Of ondervindt u immateriële schade als gevolg van de aardbevingen? Wij kunnen u van dienst zijn!
 

Al meerdere jaren vinden er in Noordoost-Groningen aardbevingen plaats als gevolg van de gaswinning door de NAM. De afgelopen jaren is het aantal bevingen in frequentie en kracht toegenomen, tot zelfs 3.6 op de Schaal van Richter. De aardbevingen hebben grote gevolgen voor inwoners van het gebied. Wij hebben veel ervaring met de aardbevingsproblematiek en kunnen u op verschillende fronten bijstaan.  

Waardevermindering

Een forse schadepost is de waardevermindering van onroerend goed. Het is bekend dat het getroffen gebied door de aardbevingen minder aantrekkelijk is geworden voor buitenstaanders om zich te gaan vestigen of om woningen te kopen, hetgeen direct gevolgen heeft voor de waarde van het onroerend goed. De Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (Stichting WAG) is opgericht om deze schade te verhalen. 

Wij treden op als advocaat voor de Stichting WAG. Wij hebben inmiddels namens de stichting en haar deelnemers de NAM aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. De rechter heeft op 2 september 2015 uitspraak gedaan in deze procedure. Kortgezegd heeft de rechtbank geoordeeld dat de NAM aansprakelijk is voor de waardevermindering van alle onroerende zaken die zijn gelegen in het gebied waar aardbevingen als gevolg van gaswinning voorkomen, ongeacht of er sprake is van fysieke schade en ongeacht of de woning wordt verkocht. De NAM heeft inmiddels hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraak, maar is ook in gesprek gegaan met het bestuur en onze advocaten om tot een oplossing te komen.

De stichting telt inmiddels 3.000 deelnemers. U kunt zich nog steeds aanmelden als deelnemer van de stichting. Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.stwag.gr

Materiële schade 

Veel eigenaren van onroerende zaken uit het getroffen gebied hebben materiële schade in de vorm van bijvoorbeeld scheuren en verzakkingen. Deze schade kan bij de NAM worden ingediend. In veel gevallen zien wij dat de afhandeling van fysieke schade aan woningen door de NAM vastloopt en dat men er niet uitkomt met de onderhandelingen. Voor deze gevallen is het Steunpunt Bevingschade opgericht. Bij dit steunpunt zijn naast onze advocaten een aannemer, een taxateur en schade-expert betrokken. Zij pakken gezamenlijk de schadeafhandeling voor u op, zodat de schade spoedig wordt hersteld of dat u een vergoeding zult ontvangen. Kijk voor meer informatie op www.bevingsschade.nl of neem contact op met Henderi Lenting

Immateriële schade

Naast de vele materiële schade, lijden veel inwoners van het aardbevingsgebied ook immateriële schade als gevolg van aardbevingen. Het woongenot van veel gedupeerden is aangetast door aanhoudende angst, onzekerheid en stress. Mensen leven in angst dat er bij een volgende beving gewonden zullen vallen en maken zich zorgen over de waarde van hun woning. Dit leidt tot meer lichamelijke- en psychische klachten en slaapproblemen. 

Voor ongeveer 200 individuen hebben wij een rechtszaak aangespannen waarin zowel de NAM als de Staat zijn gedagvaard en vergoeding van de immateriële schade wordt gevorderd. Indien u zich wilt aanmelden voor een dergelijke claim kunt u contact opnemen met Pieter Huitema.

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan worden de kosten gedekt door uw rechtsbijstandverzekeraar. Hierover hebben wij afspraken gemaakt met vrijwel alle rechtsbijstandverzekeraars. U kunt bij uw rechtsbijstandverzekeraar aangeven dat u een claim wilt indienen, de verzekeraar stuurt de zaak dan door. 

Deel deze pagina