Ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht

Wilt u de aanstelling van uw werknemer beëindigen? Bent u het niet eens met een besluit van uw werkgever? Of is er sprake van een conflict? Wij kunnen u van dienst zijn! 
 

Het arbeidsrecht bij (semi)overheidsinstellingen wijkt af van dat voor werknemers in de particuliere sector. In plaats van het aangaan van een arbeidsovereenkomst (tweezijdig) worden ambtenaren aangesteld door middel van een aanstelling (eenzijdig). Deze aanstelling wordt ook alleen getekend door de werkgever. Daarnaast wordt er gesproken over besluiten. Voorbeelden van besluiten zijn: aanstellingsbesluiten, herplaatsingsbesluiten, salarisbesluiten, schorsing en ontslag. Tegen een besluit kan een ambtenaar tijdig bezwaar aantekenen. Wie dat nalaat of niet op tijd doet, kan niets meer veranderen aan het genomen besluit. 

Om problemen te voorkomen is het belangrijk om arbeidsrechtelijke aangelegenheden op voorhand goed te regelen. Wij adviseren en begeleiden diverse (semi-)overheidsinstanties zoals gemeenten, provincies, politie, justitie, zorginstellingen en waterschappen. Daarnaast kunnen ook individuele ambtenaren en werknemers van de genoemde instellingen bij ons terecht voor juridisch advies en begeleiding. 

Onderwijs

De rechten en plichten van werknemers in het onderwijs wijken af van zowel het ambtenaren als het arbeidsrecht. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de pagina over het onderwijsrecht.

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

 • het maken van bezwaar tegen een besluit; 
 • het opstellen van aanstellingsbesluiten;              
 • arbeidsconflicten;
 • het opleggen van een disciplinaire maatregel;
 • re-integratie van zieke ambtenaren en werknemers;
 • ontslagtrajecten en reorganisaties. 

Voorbeelden van recente vragen aan onze advocaten op het gebied van ambtenarenrecht:

 • Er is sprake van disfunctioneren. Hoe bouw ik een dossier op voor een disfunctionerende medewerker?
 • Welke ontslaggrond is van toepassing als er sprake is van plichtsverzuim?
 • Kan een ambtenaar tijdens ziekte worden ontslagen in geval van verstoorde verhoudingen? 
 • Wat betekent de inwerkingtreding van de WWZ voor de ‘wet normalisering’?
 • Heeft de ambtenaar naast de WW-uitkering ook recht op een transitievergoeding?
 • Ik ben het niet eens met een besluit van mijn werkgever. Wat kan ik doen? 
 • Een werknemer met een tijdelijke aanstelling van een jaar blijkt na een half jaar al niet geschikt voor de functie. Is tussentijds ontslag mogelijk?   
 • Mijn bezwaar is ongegrond verklaard. Kan ik hiertegen in beroep gaan?   

Deel deze pagina