Erfrecht

Erfrecht

Heeft u vragen over een erfenis of testament? Als fullservice kantoor kunnen wij u op ieder moment bij de afwikkeling van een nalatenschap bijstaan.

Het erfrecht en de afwikkeling van een nalatenschap zijn complex en van betrokkenen wordt verwacht dat zij op een voor hen moeilijk moment beslissingen maken die verstrekkende gevolgen kunnen hebben.  

In het erfrecht komen verschillende rechtsgebieden samen. Doordat wij een fullservicekantoor zijn gecombineerd met een notariaat kunnen wij u op ieder moment bij de afwikkeling van een nalatenschap bijstaan. De erfrechtadvocaten van De Haan kunnen de belangen van één erfgenaam of betrokkene behartigen maar kunnen ook in opdracht van de gezamenlijke erfgenamen optreden als mediator.

In sommige gevallen is het noodzakelijk om een procedure te voeren bij de rechtbank of bij de kantonrechter. Ook in dat geval kunt u bij ons terecht.

De advocaten van De Haan Advocaten & Notarissen zijn experts op het gebied van het erfrecht. Ook hebben wij veel ervaring met nalatenschappen waarbij een (agrarische) onderneming betrokken is. 

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

  • aangifte voor de erfbelasting
  • onterving en legitieme portie
  • de taken van een executeur
  • wettelijke vereffening na beneficiaire aanvaarding
  • legaten en quasi-legaten
  • verzorgingsvruchtgebruiken
  • afwikkelingsbewind
  • wilsbekwaamheid
  • uitleg van testamenten

Deel deze pagina