Een crediteur stelt de bestuurder persoonlijk aansprakelijk

Een crediteur stelt de bestuurder persoonlijk aansprakelijk

Behalve de curator kunnen ook individuele schuldeisers proberen om de bestuurder van de failliete vennootschap aansprakelijk te stellen voor een bepaalde schuld (zoals onbetaalde facturen). Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de bestuurder, toen hij namens de B.V. een verplichting aanging, kon weten dat de B.V. de rekening niet meer zou kunnen betalen en dat deze binnenkort failliet zou gaan. Een ander voorbeeld is wanneer een bestuurder bewust al zijn schuldeisers (deels) betaalt, op één schuldeiser na. De benadeelde schuldeiser kan in zo’n geval verhaal halen bij de bestuurder.

Het is mogelijk om als individuele crediteur rechtstreeks een bestuurder van een failliete B.V. privé aan te spreken. Dat kan buiten de curator om, ook al is het faillissement nog niet afgerond. Voor een schuldeiser is het soms voordeliger om die weg in te slaan. Wanneer een curator een bestuurder aansprakelijk stelt, doet hij dat namens alle schuldeisers. De opbrengst wordt dan verdeeld onder alle schuldeisers. Wanneer een individuele schuldeiser een bestuurder aansprakelijk stelt, is hij niet afhankelijk van een curator en hoeft hij niet te delen met andere crediteuren.

 

Deel deze pagina