Medisch advocaat Groningen

Medisch advocaat Groningen

U bent op zoek naar een medisch advocaat. Een medisch advocaat adviseert medici, paramedici en andere zorgverleners in Groningen. Op de vestiging van De Haan Advocaten & Notarissen in Groningen is altijd een medisch advocaat beschikbaar die u kan adviseren en indien nodig bij kan staan.

Advocaat gezondheidszorg

In de gezondheidszorg komen veel rechtsgebieden samen. Binnen de gezondheidszorg kunt u te maken krijgen met gezondheidsrecht (bijvoorbeeld patiëntenrechten, behandelingsovereenkomst en recente wetgeving als Wlz, Wmo en Wkkgz), bestuursrecht (bijvoorbeeld vergunningen en IGZ), huurrecht (bijvoorbeeld huur en gebruik), ondernemingsrecht (bijvoorbeeld maatschap, BV, coöperatie en vereniging), arbeidsrecht (bijvoorbeeld loondienst en personeel) en in incidentele gevallen strafrecht. We zijn een fullservicekantoor, en hebben kennis van alle rechtsgebieden in huis. Daarom kunnen wij u altijd van het beste advies voorzien. Wij werken met 90 advocaten, notarissen en juristen vanuit 7 vestigingen in Noord-Nederland, waaronder een vestiging in Groningen. Er is dus altijd een specialist beschikbaar bij u in de buurt.

Samenwerken binnen de gezondheidszorg

Een medisch advocaat in Groningen kan u helpen bij het aangaan en structureren van samenwerkingsverbanden binnen de gezondheidszorg, net als bij het ontvlechten van een samenwerkingsverband of bij het oplossen van geschillen binnen instellingen, vakgroepen of maatschappen. Als er sprake is van een geschil probeert een medisch advocaat eerst tot een oplossing te komen zonder formele arbitrage of tussenkomst van de rechter. Wanneer dit niet tot een passende oplossing leidt, start de medisch advocaat een procedure bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg of bij de rechter.

Medisch advocaat in Groningen bij tucht- en klachtzaken

Heeft u vragen over de nieuwe kwaliteits- en klachtwet voor de gezondheidszorg (Wkkgz)? Wilt u een goede inschatting maken van de impact van of in verweer gaan tegen een klacht of tuchtklacht? In veel gevallen kan het verstandig zijn om, voordat u op een klacht reageert, een inschatting te maken van een eventuele tuchtrechtelijke impact van de klacht. Degene die de klacht indient heeft het recht tegelijkertijd of naderhand een tuchtklacht in te dienen of naar de rechter te stappen. Onze medisch advocaten in Groningen hebben veel ervaring met dergelijke zaken binnen de gezondheidszorg. Eén van onze medisch advocaten adviseert en begeleidt u graag.

Meer informatie? Of advies van een medisch advocaat?

Wilt u weten hoe een medisch advocaat in Groningen u van dienst kan zijn? Of wilt u kennis maken met een medisch advocaat? Neem dan contact op met een van onze medisch advocaten.

Deel deze pagina