Medisch advocaat Leeuwarden

Medisch advocaat Leeuwarden

Bent u als medicus, paramedicus of andere zorgverlener op zoek naar een medisch advocaat in Leeuwarden en omgeving? Een van de medisch advocaten van De Haan Advocaten & Notarissen in Leeuwarden adviseert en begeleidt u graag bij vraagstukken waar u in de gezondheidszorg mee te maken krijgt. Een medisch advocaat heeft veel ervaring met juridische procedures binnen de gezondheidszorg.

Advocaat voor zorgverleners en zorgaanbieders

Medici, paramedici en andere zorgverleners hebben te maken met verschillende rechtsgebieden. De Haan Advocaten & Notarissen is een fullservicekantoor en kan u dus altijd van dienst zijn, of het nu gaat om gezondheidsrecht (behandelingsovereenkomsten en recente wetgeving als Wlz, Wmo en Wkkgz), bestuursrecht (vergunningen en IGZ), huurrecht (huur en gebruik), ondernemingsrecht (maatschap, BV, coöperatie en vereniging) of arbeidsrecht (loondienst en personeel). In incidentele gevallen heeft u binnen de gezondheidszorg te maken met strafrecht; ook dan kunnen wij u van dienst zijn.

Samenwerken binnen de gezondheidszorg

Wilt u een samenwerkingsverband aangaan binnen de gezondheidszorg? Heeft u een geschil binnen een instelling, vakgroep of maatschap? Of wilt u een samenwerkingsverband ontvlechten? Een medisch advocaat van de vestiging in Leeuwarden kan u adviseren en bijstaan. Uiteraard probeert een medisch advocaat eerst zonder formele arbitrage of tussenkomst van de rechter tot een passende oplossing te komen. Lukt dat niet? Dan kan een medisch advocaat u bijstaan tijdens een procedure bij de rechter of het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

Medisch advocaat in Leeuwarden voor medisch klachtrecht

Een medisch advocaat van de vestiging in Leeuwarden kan u meer vertellen over de nieuwe kwaliteits- en klachtwet voor de gezondheidszorg (Wkkgz). Daarnaast is een medisch advocaat gespecialiseerd in zowel het medisch klachtrecht als het medisch tuchtrecht. Het is verstandig om, voordat u op een klacht reageert, een inschatting te maken van de eventuele tuchtrechtelijke impact van de klacht. Degene die de klacht indient kan namelijk tegelijkertijd of naderhand ook nog een tuchtklacht indienen of naar de rechter stappen. We adviseren en begeleiden u graag.

Advies van een medisch advocaat

Wilt u kennis maken met een medisch advocaat in Leeuwarden? Wilt u weten hoe een medisch advocaat u van dienst kan zijn? Of heeft u advies of begeleiding nodig van een medisch advocaat bij bijvoorbeeld een (tucht)klacht of geschil? Neem contact op met een van de medisch advocaten van de vestiging in Leeuwarden.

Deel deze pagina