IT- en privacyrecht

IT- en privacyrecht

Vanaf 25 mei 2018 is in de gehele Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe privacywet omvat diverse nieuwe verplichtingen waaraan ondernemers dienen te voldoen. Wilt u er zeker van zijn dat uw onderneming tijdig klaar is voor de AVG? Maak dan een afspraak voor het uitvoeren van de speciaal door ons ontwikkelde AVG Quick Scan.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze nieuwe privacywet is geldig in de gehele Europese Unie en omvat bepalingen die voor ondernemers van groot belang zijn. Het is belangrijk om uw onderneming tijdig voor te bereiden op de introductie van de AVG. Niet in het minst omdat de boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens onder de AVG fors zal toenemen.

De Haan Advocaten & Notarissen heeft alle wijzigingen, verplichtingen en valkuilen omtrent de AVG in kaart gebracht. Zo kunt u aan de hand van het door ons opgestelde stappenplan "In 10 stappen klaar voor de AVG" grofweg zien waaraan uw onderneming op 25 mei 2018 dient te voldoen.

AVG Quick Scan

Heeft u hulp nodig bij het in kaart brengen en doorvoeren van de noodzakelijke wijzigingen voor uw bedrijf? Hiervoor ontwikkelde De Haan Advocaten & Notarissen de AVG Quick Scan.

Afspraak maken AVG Quick Scan

Wilt u meer weten over de AVG Quick Scan? U kunt via onderstaand formulier een terugbelverzoek indienen bij onze AVG-specialist Jasper Gevers. Telefonisch doorloopt hij met u een checklist. Met de uitkomsten wordt een risico-inventarisatie gemaakt van de aandachtspunten in uw organisatie met betrekking tot de AVG. Mocht dat nodig zijn, dan kunnen we in uw organisatie voor een bedrag van € 1750,- excl. BTW een Quick Scan uitvoeren, waarin we samen met u de aandachtsgebieden verder in kaart brengen. De uitkomst van de Quick Scan is een plan van aanpak waarmee u uw organisatie AVG-proof maakt. Zo weet u op heel korte termijn voor een vast bedrag wat u moet doen om 25 mei klaar te zijn voor de AVG.

Terugbelverzoek

    Deel deze pagina