Overlijdensschade

Overlijdensschade

Een beperkte groep nabestaanden kan schadevergoeding vorderen als iemand door de schuld van een ander is komen te overlijden. Daarnaast komt slechts een gedeelte van de schade voor vergoeding in aanmerking. Het gaat daarbij voornamelijk om de vergoeding van de kosten voor levensonderhoud die door het overlijden zijn weggevallen. De wet kent aan nabestaanden in Nederland (nog) geen smartengeld toe. De berekening van overlijdensschade is complex en vergt deskundigheid.

Deel deze pagina