Soorten letselschade

Soorten letselschade

Werkgeversaansprakelijkheid

Als werknemer, maar ook als ZZP-er, loopt u het risico tijdens uw werk letsel op te lopen. De werkgever is verplicht zo veel mogelijk te zorgen voor een veilige werkomgeving. Als een werkgever dat heeft nagelaten, en een werknemer lijdt daardoor schade, dan is de werkgever aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. De verplichtingen van een werkgever gaan ver. Zo kan de werkgever bijvoorbeeld aansprakelijk zijn voor schade die ontstaat als gevolg van een beroepsziekte, zoals RSI, of voor schade die is ontstaan tijdens een personeelsuitje. Mocht u schade hebben geleden tijdens de uitvoering van uw werk, neem dan contact op met ons.

Verkeer

De meeste letselschade komt voort uit verkeersongevallen, meestal tussen gemotoriseerde voertuigen onderling. Er vinden ook regelmatig ongevallen plaats tussen een gemotoriseerde en ongemotoriseerde voertuigen (fietsers, voetgangers). Fietsers en voetgangers zijn kwetsbaar en hebben daarom een beschermde positie in het recht. Deze ‘zwakkere verkeersnemers’ maken, ook als zij (deels) schuld hebben aan het ontstaan van het ongeval, in de meeste gevallen aanspraak op vergoeding van minstens de helft van de schade.

Sport en spel

Ongevallen tijdens het voetbal, tennis, golf of andere sport- en spelsituatie komen vaak voor. Bij het deelnemen aan een sport- of spel neemt een deelnemer een zeker risico dat aan de beoefening van sport onderhevig is. Soms worden de grenzen van normale sportbeoefening overschreden. In dat geval kan de veroorzaker van letsel voor de schade aansprakelijk zijn.

Mishandeling

Een kroeggevecht of een burenruzie kan verstrekkende gevolgen hebben. Als u mishandeld bent, en u moet bijvoorbeeld kosten maken voor behandelingen bij een tandarts, die niet door een zorgverzekeraar worden vergoed, kan dit verstrekkende gevolgen hebben. In de meeste gevallen is de dader aansprakelijk voor deze kosten.

Medische fout

Een behandeling in een ziekenhuis of bij een arts, kent de nodige risico's. De arts die een behandeling uitvoert, dient goede zorg te verlenen. Als hij dat niet doet, kan daardoor letsel ontstaan. Daarvoor is het ziekenhuis in de meeste gevallen aansprakelijk te houden. Daarnaast dient een patiënt voorafgaand aan de behandeling over de risico's te worden ingelicht. Als de arts de patiënt niet voldoende heeft ingelicht en er ontstaat letsel na de ingreep, kan het ziekenhuis aansprakelijk zijn, ook als de behandeling op zich goed is uitgevoerd.

Kinderen en dieren

Meestal ontstaat aansprakelijkheid doordat iemand zelf actief iets doet. Dat is echter niet altijd zo. Ouders zijn bijvoorbeeld onder omstandigheden aansprakelijk voor gedragingen van hun kinderen. Bezitters van een dier zijn in principe aansprakelijk voor de schade die dieren aanrichten. Dus als u bijvoorbeeld bent gebeten door een hond, of met uw fiets bent gevallen door een dier, dan kan u uw schade mogelijk verhalen.

Deel deze pagina