Mededingingsrecht

Mededingingsrecht

Wilt u advies om mededingingsrechtelijke risico’s te beperken? Heeft u een geschil met mededingingsautoriteiten? Of wilt u geleden schade als gevolg van een mededingingsovertreding verhalen? Wij kunnen u van dienst zijn!

Op grond van het mededingingsrecht mogen bedrijven geen onderlinge afspraken maken om concurrentie tegen te gaan. Dit is slecht voor de economische groei en ongunstig voor de consument. Naast het feit dat afspraken die de mededinging (kunnen) beperken verboden zijn, is het voor bedrijven met een machtspositie op de markt verboden om deze machtspositie te misbruiken. 
 
Het mededingingsrecht speelt een belangrijke rol in steeds meer branches en sectoren in Nederland. Veel ondernemingen krijgen te maken met dit complexe rechtsgebied, bijvoorbeeld bij samenwerkingen met andere ondernemingen, franchise, commerciële contracten, fusies, overnames en joint ventures.

De Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) en de Europese Commissie treden steeds vaker én harder op ter handhaving van de mededingingsregels. Wat vroeger normaal gevonden werd, leidt tegenwoordig tot forse boetes, schadeclaims en reputatieschade.

Hoge boetes: niet alleen iets voor de ‘grote multinationals’

De mededingingsautoriteiten richten zich op grote én kleine zaken. Zo heeft de Europese Commissie een boete van 950 miljoen euro opgelegd aan vijf toeleveranciers van autofabrikanten. De ACM daarentegen heeft zich gericht op zilveruien (9 miljoen euro), meelproducenten (12 miljoen euro) en de leesmappensector (6 miljoen euro). Daarnaast komt het voor dat bestuurders persoonlijke boetes worden opgelegd. Een voorbeeld hiervan is dat de directieleden en managers van een natuurazijnkartel  persoonlijke boetes zijn opgelegd tot wel  54 duizend euro per persoon.

Ook van belang voor de overheid – Staatssteun en Wet Markt en Overheid

Niet alleen ondernemingen, maar ook overheden en andere niet-commerciële partijen kunnen te maken krijgen met het mededingingsrecht en Europees recht, bijvoorbeeld op het gebied van staatssteun en de Wet Markt en Overheid. Bij staatssteun dient rekening te worden gehouden met Europese regelgeving. Staatssteun bestaat uit overheidsmaatregelen die aan één of meer ondernemingen een financieel voordeel verlenen. Het geven van staatssteun is niet altijd onrechtmatig, maar dient wel vooraf te worden getoetst aan Europese regelgeving. Het is belangrijk om vóór het verlenen en verstrekken van de staatssteun na te gaan of deze steun gemeld moet worden bij de Europese Commissie. Ongeoorloofde steun moet namelijk door de begunstigde onderneming (met rente!) worden terugbetaald. 

Wij kunnen u van praktische adviezen voorzien om mededingingsrechtelijke risico’s te beperken en om geschillen met mededingingsautoriteiten op te lossen. Wij hebben in het verleden succesvol geageerd tegen aan cliënten opgelegde (miljoenen)boetes. Daarnaast geven wij regelmatig compliance trainingen aan cliënten om het risico op een overtreding van de mededingingswetgeving door de organisatie te beperken. 

Fullservice

Het mededingingsrecht heeft veel raakvlakken met andere rechtsgebieden zoals bijvoorbeeld het aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht en vastgoed. Doordat wij een fullservicekantoor zijn, hebben wij kennis van alle rechtsgebieden in huis. Indien uw zaak meerdere rechtsgebieden bestrijkt, brengen wij kennis uit verschillende rechtsgebieden bijeen. 

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

 • het toetsen van overeenkomsten op strijdigheden met het mededingingsrecht;
 • het verlenen of ontvangen van steun in lijn met de staatssteunwetgeving;
 • bijstaan in procedures naar aanleiding van boeteoplegging door de Autoriteit Consument en Markt of de Europese Commissie;
 • optreden van overheden in het kader van de Wet Markt en Overheid;
 • het invoeren van een compliance programma om boetes te voorkomen.

Voorbeelden van recente vragen aan onze advocaten op het gebied van mededingingsrecht:

 • Loop ik (of mijn onderneming) mogelijk risico op een boete van de ACM?
 • Welke afspraken mag ik wél maken met mijn concurrenten?
 • Is mijn franchise in overeenstemming met de mededingingswetgeving?
 • Moet ik onze fusie/overname melden bij de ACM?
 • Een concurrent krijgt (onrechtmatige) staatssteun, kan ik hier iets tegen doen?
 • De overheid concurreert met mijn onderneming, mag dit?
 • Ik heb schade geleden als gevolg van een mededingingsovertreding, kan ik deze schade verhalen?

Deel deze pagina