Medezeggenschap

Medezeggenschap

Heeft uw personeel recht op inspraak op het ondernemersbeleid en de arbeidsvoorwaarden? Hebben zij recht op informatie over wat er gaande is binnen uw bedrijf of organisatie? En wanneer bent u als ondernemer of instelling verplicht tot het instellen van een ondernemingsraad? Of bent u juist lid van een ondernemingsraad en wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn? Wij kunnen u van dienst zijn!

De meeste organisaties zijn verplicht tot een vorm indirecte of externe medezeggenschap. Medezeggenschap gaat over de wijze van betrokkenheid van medewerkers bij het reilen en zeilen van de organisatie. De vorm wordt bepaald door de omvang van de organisatie en de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het vooraf oriënteren over de juiste vorm van medezeggenschap in uw organisatie voorkomt onnodige problemen. Conflicten op het gebied van medezeggenschap kunnen hoog oplopen. In het ergste geval ontwrichten ze uw onderneming of organisatie.

Wij adviseren en begeleiden zowel medezeggenschapsorganen als directies die met medezeggenschap te maken krijgen. Denk aan het begeleiden van advies- of instemmingstrajecten, het ontwikkelen van medezeggenschapsstructuren, het opstellen en beoordelen van sociale plannen en geschillen op het gebied van medezeggenschap.

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

 • het instellen van een ondernemingsraad;
 • het voorleggen van een verzoek tot instemming aan de ondernemingsraad;
 • trajecten waarbij u advies dient te vragen aan de ondernemingsraad;
 • keuzes die gemaakt dienen te worden indien de ondernemingsraad een negatief advies heeft gegeven of de instemming heeft geweigerd;
 • conflicten op het gebied van medezeggenschap.

Voorbeelden van recente vragen aan onze advocaten op het gebied van medezeggenschap:

 • De ondernemingsraad heeft geweigerd in te stemmen met ons voornemen. Is het verstandig een procedure te starten bij de kantonrechter?
 • Dienen wij voor een wijziging van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers instemming te vragen aan de ondernemingsraad?
 • We hebben een personeelsbestand van meer dan 50 werknemers. Zijn we verplicht een ondernemingsraad in te stellen?
 • De ondernemingsraad heeft een negatief advies gegeven over een voornemen tot reorganisatie. Kunnen wij toch reorganiseren?
 • Hoe leg ik de ondernemingsraad geheimhouding op bij bepaalde zaken?
 • Hoe zit het met ontslagbescherming van leden van de ondernemingsraad?

Deel deze pagina