Onderwijsrecht

Onderwijsrecht

Wilt u het dienstverband van uw medewerker beëindigen? Heeft u een verschil van mening met de medezeggenschapsraad? Of wilt u weten onder welke voorwaarden een leerling van school kan worden verwijderd? Wij kunnen u van dienst zijn!

Wij kennen de onderwijssector, en voorzien vele onderwijsinstellingen in het hele land van advies over arbeidsrechtelijke en typisch onderwijsrechtelijke kwesties. Wij staan hen indien nodig bij in onderhandelingen of procedures. Ook onderwijswerknemers, ouders en studenten kunnen bij ons terecht.

Onze ondersteuning hoeft niet direct te leiden tot het geheel overnemen van de kwestie, maar kan ook bestaan uit een eerste beoordeling van de situatie. Of het adviseren op de achtergrond. Daarnaast kunnen wij workshops en trainingen verzorgen, die in overleg met u geheel op uw organisatie kunnen worden toegespitst.

Fullservice

In het onderwijsrecht komen verschillende rechtsgebieden samen. Op het gebied van arbeidszaken wordt in het onderwijs onderscheid gemaakt tussen openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs. Medewerkers in het openbaar onderwijs zijn ambtenaar en vallen onder het ambtenarenrecht, terwijl medewerkers in het bijzonder onderwijs onder het arbeidsrecht vallen. Daarnaast heeft het onderwijsrecht raakvlakken met medezeggenschap, aansprakelijkheidsrecht en bestuursrecht.

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

 • benoeming en ontslag;
 • medezeggenschap;
 • passend onderwijs;
 • bekostiging en huisvesting;
 • toelating en verwijdering;
 • leerplicht;
 • governance.

Voorbeelden van recente vragen aan onze advocaten op het gebied van onderwijsrecht:

 • In welke gevallen is de onderwijswerkgever een transitievergoeding verschuldigd?
 • Hoe schors ik een medewerker?
 • Wat zijn de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad bij een fusie?
 • Is aan alle voorschriften voldaan om een leerling van school te kunnen verwijderen?
 • Kan ik voor mijn kind een vrijstelling krijgen van de leerplicht?

Deel deze pagina