7 tips om een rechtszaak te winnen

3 april 2019

Er wordt wel gezegd dat er een verschil bestaat tussen ‘recht hebben’ en ‘recht krijgen’. Is de uitkomst van een rechtszaak dan gebaseerd op willekeur? Ik vind van niet. Ik geef u hieronder 7 tips die u kunnen helpen een rechtszaak te winnen.

1. Kies een goede advocaat

Een inkoppertje, maar het is van groot belang dat u een geschikte advocaat kiest. Helaas valt aan het uiterlijk van een advocaat niet te zien of een advocaat goed is. Dat een advocaat welbespraakt is, betekent niet dat hij veel kennis heeft van het recht en overtuigende processtukken kan opstellen. Maar waar moet u dan op letten en hoe komt u er achter wie geschikt is? Ik adviseer u op de volgende dingen te letten:

  • Is de advocaat gespecialiseerd in het rechtsgebied waarop uw geschil ziet? Een advocaat kan gelet op de grote hoeveelheid wetgeving en gerechtelijke uitspraken namelijk niet overal iets van weten.
  • Kan de advocaat zo nodig met collega’s gespecialiseerd in hetzelfde rechtsgebied overleggen over uw zaak? Twee weten immers meer dan één, en achterwacht tijdens bijvoorbeeld de vakantie van uw advocaat is dan verzekerd.
  • Past de stijl van de advocaat bij u? Zeker indien u moet procederen, zult u langere tijd met uw advocaat moeten optrekken. U moet zich prettig voelen bij uw advocaat en het gevoel hebben dat uw zaak in goede handen is.

Als u niet weet waar te beginnen, vraagt u dan eens mensen binnen uw netwerk of zij een goede advocaat kennen. U kunt verder vragen om een oriënterend gesprek om te kijken of de advocaat kennis heeft van het recht waarop uw geschil ziet en of u uw zaak aan de advocaat toe wilt vertrouwen.

2. Lever bewijsstukken geordend en volledig aan

Voor een succesvolle uitkomst van een rechtszaak is een goede samenwerking tussen cliënt en advocaat essentieel. Lever uw advocaat bij voorkeur een chronologisch overzicht aan van de gebeurtenissen, waarbij in dit overzicht wordt verwezen naar genummerde bewijsstukken die u als bijlage meestuurt. Gooi dus geen bak met documenten bij uw advocaat over de schutting in de trant van ‘hij zoekt het wel uit’. Daarmee ontstaat het risico dat uw advocaat door de bomen het bos niet meer ziet. Bovendien kan uw advocaat met een helder overzicht veel efficiënter werken, zodat de kosten beperkt blijven.

U dient geen nadelige informatie voor uw advocaat achter te houden. Uw wederpartij zal die informatie, indien bekend, zeker aan de rechter verstrekken. Als uw advocaat bekend is met die informatie, kan hij de kans van slagen goed inschatten en daarnaast kan hij anticiperen op de nadelige informatie.

3. Help zelf actief mee

De wet is over het algemeen geschreven met het doel dat bij een geschil een rechtvaardige uitkomst volgt. Ondanks dat u geen juridische kennis heeft, kunt u daarom vaak op basis van uw eigen ‘boerenverstand’ al goed meedenken. Daar komt bij dat u – en niet uw advocaat – aanwezig was bij de gebeurtenissen die uw zaak een rol spelen. Wacht niet af tot de rechter getuigen gaat horen. In relatief weinig zaken worden namelijk door de rechter getuigen gehoord. Als u actief aan getuigen vraagt om een schriftelijke verklaring op te stellen en deze verklaringen als bijlage bij het processtuk worden gevoegd, spelen deze verklaringen bij de beoordeling door de rechter een rol, ook als deze getuigen niet door de rechter onder ede worden gehoord.

4. Lees concept processtukken nauwkeurig door

Uw advocaat schrijft de processtukken. Het is gebruikelijk dat u voorafgaand aan het indienen van de processtukken een concept krijgt. Lees deze concepten grondig en nauwkeurig door. Uw advocaat is niet aanwezig geweest, toen de belangrijke gebeurtenissen in uw rechtszaak zich afspeelden. Hij weet niet uit eigen waarneming hoe het is gegaan. Door mee te lezen voorkomt u dat u tijdens de zitting op vragen van de rechter iets anders verklaart, dan wat in de processtukken staat, waardoor u onnodig ongeloofwaardig overkomt bij de rechter.

Er zijn advocaten die langdradig zijn, veel herhalen of moeilijke woorden, Latijnse teksten en jargon gebruiken in de processtukken. Daarmee proberen zij mogelijk slim op u of de rechter over te komen.  Het gevaar is wel dat u daardoor niet goed kan meedenken met uw advocaat en u niet goed kan controleren of uw advocaat juist heeft omschreven wat er zich heeft afgespeeld. Rechters vinden langdradige verhalen en onnodige herhalingen bovendien storend en zij vinden advocaten die moeilijke woorden, Latijnse teksten en vakjargon gebruiken niet per se slim. Een goed processtuk is bondig en goed leesbaar.

5. Ga net gekleed naar de zitting

Een veelgestelde vraag van de cliënt is: Wat doe ik naar een zitting aan? Ik ben van mening dat het antwoord op die vraag niet moet worden onderschat. Ik verwijs u hiervoor verder naar mijn eerdere blog: Wat trek je aan als je naar de rechtbank gaat?”

6. Gedraag u netjes tijdens de zitting

De emoties kunnen tijdens een zitting hoog oplopen. Het is op zich niet verkeerd om te laten merken dat u iets hoog zit, maar er bestaat wel een grens. Het is van belang om altijd beleefd te blijven; modder gooien naar de wederpartij heeft geen zin. Wat met name vaak voorkomt is dat een partij de andere partij niet laat uitpraten, vaak omdat die partij meent dat de andere partij liegt. Het niet laten uitpraten van de andere partij is voor de rechter zeer storend, omdat hij van beide partijen wil weten hoe iets is gegaan.

7. Let tijdens de zitting op non-verbale communicatie

Men zegt wel eens dat 93% van alle communicatie non-verbaal is. Communicatie zou dan dus slechts voor 7% uit woorden bestaan. Alhoewel ik betwijfel of deze percentages reëel zijn, geeft het wel een indicatie van het belang van non-verbale communicatie. Als de wederpartij tijdens de zitting aan het woord is, is het daarom niet alleen van belang om te luisteren wat de wederpartij zegt, maar is het ook van belang goed op de rechter te letten. Door middel van kleine aanwijzingen in lichaamstaal en gezichtsuitdrukking valt soms op te maken of een rechter het wel of niet eens is met wat de wederpartij naar voren brengt. Vervolgens kunt u zelf inspringen op de standpunten van de wederpartij waar de rechter het niet mee eens lijkt te zijn, zodat de juistheid van de eigen stellingen wordt bevestigd.

Conclusie

Bovenstaande tips vormen geen magische formule voor het winnen van een rechtzaak. De harde feiten of het recht kunnen ertoe leiden dat u een rechtszaak toch verliest. Mocht u eens willen sparren over de strategie voor uw rechtszaak, dan mag u mij altijd bellen.

Gerelateerde actualiteiten