Schade aan uw gebit door een derde? Zoek specialistische hulp!

3 april 2019

Schade aan uw gebit kan ontzettend vervelend zijn. Naast het feit dat gebitsletsel vaak veel ongemak kan geven en pijnlijk is, kan het ook heel kostbaar zijn. Ook is gebitsletsel vaak goed zichtbaar voor de buitenwereld.

Wanneer iemand anders aansprakelijk is voor de schade aan uw gebit, heeft u recht op een schadevergoeding. Daarbij hoort ook een bedrag ter compensatie van het leed en ongemak dat gepaard gaat met het letsel.

Wat is gebitsletsel?

Onder gebitsletsel wordt de schade aan tanden, kiezen en de kaak verstaan. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een tand door de lip of een kaakbreuk. We spreken van tandletsel wanneer er specifiek schade is aan de tand, bijvoorbeeld wanneer de tand afbreekt of afsterft.

Wanneer een tand uitvalt of afbreekt is het zaak de tand niet uit te laten drogen. U kunt de tand het beste bewaren in uw mond. U kunt de tand ook in melk of water leggen. Wanneer u binnen drie uur bij de tandarts bent, kan de tand vaak nog gered worden.

Gebitsletsel kent verschillende oorzaken. De oorzaak kan gelegen zijn in een ongeval maar het letsel kan ook ontstaan door een mishandeling of door onzorgvuldig medisch handelen van een tandarts.

Schadevergoeding

De behandeling en het herstel van gebitsletsel is vaak een langdurig en kostbaar traject. Wanneer iemand anders verantwoordelijk is voor de schade aan uw gebit kunt u diegene aansprakelijk stellen. Soms is het niet duidelijk wie de aansprakelijke partij is. Bij een ongeval tijdens werktijd kunt u vaak uw werkgever aanspreken. Bij een ongeval tijdens gymles op school, kan het voorkomen dat de school aansprakelijk is.

Naast een verantwoordelijke partij moet er sprake zijn van causaal verband tussen het gebitsletsel en het ongeval. Het moet duidelijk zijn dat het letsel een gevolg is de schadeveroorzakende gebeurtenis. Om dit aan te kunnen tonen is vaak medische informatie en medisch advies nodig.

De schadevergoeding die u kunt claimen bestaat uit medische kosten, zoals de kosten voor de tandarts of kaakchirurg. Ook toekomstige schadeposten kunnen vergoed worden. Gebitsletsel brengt vaak levenslang onderhoud met zich mee. Kronen hebben bijvoorbeeld een beperkte levensduur en zullen in de toekomst moeten worden vervangen. U heeft ook recht op een bedrag aan smartengeld: een vergoeding voor het leed en ongemak dat u heeft geleden door het gebitsletsel.

Bij het verhalen van uw letselschade kunt u zich het beste laten vertegenwoordigen door een letselschadespecialist. Er komt veel kijken bij het verhalen van uw schade. Het is daarom belangrijk dat u wordt bijgestaan door een professional met verstand van zaken. Neem gerust contact op met mij of een van mijn collega’s van de afdeling letselschade. Wij kunnen u vaak kosteloos bijstaan en helpen u graag bij het verkrijgen van de vergoeding waar u recht op heeft.