Zorginstellingen: Leg noodzakelijke afwijkingen van normale werk- en veiligheidsprocedures vanwege het coronavirus kort en krachtig vast!

24 maart 2020

Vanwege het coronavirus worden zorginstellingen geconfronteerd met veel vragen waarop de overheid nog geen antwoord paraat heeft. Te denken valt aan het grote tekort aan mondkapjes (mondneusmaskers). Nieuwe initiatieven volgen elkaar op. Zo heeft het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen het plan opgevat zelf mondkapjes te maken om zorgpersoneel toch te kunnen blijven voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bijzondere tijden vergen bijzondere maatregelen die veelal op korte termijn moeten worden getroffen zonder dat alle informatie voorhanden is. Niet valt uit te sluiten dat zorginstellingen noodzakelijkerwijs zullen afwijken van normale werk- en veiligheidsprocedures. Als afgeweken wordt van normale werk- en veiligheidsprocedures adviseren wij de aangepaste werkwijze, tezamen met de afwegingen die daaraan ten grondslag liggen, duidelijk vast te leggen en aan de betrokken partijen te communiceren. Dit kan kort en krachtig, want wij begrijpen de tijdsdruk waaronder de noodzakelijke maatregelen moeten worden getroffen.

Wilt u als (zorg)instelling afwijken van uw normale procedures en wilt u daarover van gedachten wisselen, neem dan gerust contact op met Arlette van Wessel (a.vanwessel@dehaanlaw.nl | 06 – 54 30 63 33) of Jasper Gevers (j.gevers@dehaanlaw.nl | 06 – 18 29 28 60).

Zij delen graag hun kennis en ervaring met u.