75 miljoen voor een beëindiging van een arbeidsovereenkomst, hoe kan dat?

75 miljoen voor een beëindiging van een arbeidsovereenkomst, hoe kan dat?

Vorige week werd bekendgemaakt dat Frenkie de Jong Ajax verlaat en deze zomer vertrekt naar FC Barcelona. Die club betaalt tenminste 75 miljoen euro aan Ajax. Wellicht verkast Matthijs de Ligt voor een bedrag van ongeveer die grootte naar Juventus en levert Ritsu Doan de mooiste club van Nederland (FC Groningen uiteraard) miljoenen op door een transfer naar welke club dan ook.

Hoe kan het toch dat voor spelers, werknemers van de clubs, deze bedragen worden betaald terwijl in andere branches (‘gewone werknemers’) een arbeidsovereenkomst gewoon door opzegging door de werknemer kan eindigen zonder dat een vergoeding moet worden betaald door de nieuwe werkgever?

12 jaar lang bepaalde tijd en niet tussentijds op te zeggen

In het betaald voetbal wordt vrijwel alleen met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gewerkt. Dit is toegestaan omdat de minister in een ministeriële regeling een uitzondering heeft gemaakt voor contractspelers in het betaalde voetbal. De uitzondering is vastgelegd in de cao voor contractspelers betaald voetbal. Daaruit volgt dat met contractspelers in een periode van maximaal 12 jaar arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten, een veel langere periode dan de gebruikelijke twee jaar.

In de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (verplicht KNVB-model) wordt door de clubs opgenomen dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds eenzijdig kan worden opgezegd. Daarmee is het antwoord op de vraag gegeven: een speler kan zijn arbeidsovereenkomst dus niet tussentijds opzeggen en heeft de goedkeuring van de club nodig.

Transfersom

Het gevolg hiervan is dat als een nieuwe club een speler wenst over te nemen van een oude club deze nieuwe club met de oude club moet onderhandelen over een vergoeding voor de tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst, de transfersom. Komen partijen – de clubs, maar natuurlijk ook de speler en de nieuwe club – tot een akkoord dan wordt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden (via een ‘vaststellingsovereenkomst’) beëindigd.

Is een andere wijze van tussentijds beëindigen van de arbeidsovereenkomst mogelijk?

Is het voor een speler slechts mogelijk om met toestemming van de club een transfer te maken? Nee, de speler heeft de mogelijkheid om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen bij de arbitragecommissie van de KNVB (die in plaats van de kantonrechter bevoegd is). Bijvoorbeeld de broertjes De Boer hebben deze stap gezet toen zij naar FC Barcelona wilde vertrekken, maar ook Luis Suarez toen hij in 2007 tegen de zin van FC Groningen de overstap naar Ajax wilde maken. De ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt door de arbitragecommissie van de KNVB evenwel niet snel uitgesproken. Uitgangspunt is ‘contract=contract’. Alleen bij significante sportieve en financiële positieverbetering is een afgedwongen ontbinding mogelijk. Daarbij dient de speler (en zijn nieuwe club) zich te realiseren dat bij de ontbinding niet de restwaarde van het contract als vergoeding wordt toegekend maar de marktwaarde van de speler. Die zal waarschijnlijk net zo hoog, of hoger liggen dan de door de oude club gevraagde transfersom.

Daarbij komt dat de FIFA bepaald heeft dat in geval van eenzijdige contractbreuk door de speler, zowel hij als zijn nieuwe club aansprakelijk zijn voor het betalen van compensatie aan de oude club. Hoewel in de zaak Webster werd bepaald dat de vergoeding gelijk moest zijn aan de restwaarde van het contract zijn in latere zaken echter zeer hoge vergoedingen toegekend door het CAS (Court of Arbitration for Sports) aan de oude club. Deze jurisprudentie houdt mede het transfersysteem met het betalen van vergoedingen in stand.

Het verschil met ‘gewone werknemers’

‘Gewone werknemers’ hebben meestal een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met daarin een termijn opgenomen om deze op te zeggen (veelal een maand). Het uitsluiten van de mogelijkheid tot het opzeggen van de arbeidsovereenkomst is niet rechtsgeldig. Dit betekent dat de werknemer zonder een vergoeding te betalen zijn arbeidsovereenkomst kan opzeggen.

Als een ‘gewone werknemer’ een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft is daar meestal een mogelijkheid in opgenomen om die tussentijds op te zeggen. Ook dan is het mogelijk om zonder een vergoeding te betalen de arbeidsovereenkomst op te zeggen.

Is de tussentijdse mogelijkheid tot opzeggen niet opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan geldt hetzelfde als bij de contractspeler in het betaalde voetbal. Bij tussentijdse beëindiging zal dan in beginsel de (salariswaarde van de) resterende contractstuur moeten worden vergoed en (eventueel) een billijke vergoeding verschuldigd zijn. Hoewel die billijke vergoeding ook in de papieren kan lopen, is het lastig om te stellen dat er sprake is van een marktwaarde. De vergoeding zal ongetwijfeld lager zijn dan de 75 miljoen euro die Frenkie de Jong (via FC Barcelona) aan zijn huidige werkgever Ajax verschuldigd is geworden.

Meer informatie

Wilt u advies over tussentijdse beëindiging van arbeidsovereenkomsten, of wilt u advies op het gebied van het sportrecht, dan kunt u contact met mij opnemen.

Deel deze pagina