AEO-certificaat wordt AEO-vergunning: herbeoordeling certificaten voor 1 mei 2019

Bedrijven die deelnemen aan het internationale handelsverkeer hebben de mogelijkheid om de status van Authorised Economic Operator (AEO) aan te vragen. Een AEO-certificaat, afgegeven door de Douane na toetsing op een aantal veiligheidscriteria, biedt bedrijven voordelen in het internationale handelsverkeer. Denk hierbij aan minder strenge controle bij grensoverschrijdende handel, waardoor het oponthoud bij de grens afneemt.

Controle op nieuwe, verscherpte voorwaarden

In het kader van de invoering van het Douanewetboek van de Unie (DWU) moeten alle AEO-certificaten die zijn afgegeven vóór 1 mei 2016 worden omgezet naar een AEO-vergunning. Dit gebeurt niet automatisch: iedere certificaathouder zal voor 1 mei 2019 worden herbeoordeeld.

Bij deze herbeoordeling wordt gekeken of bedrijven met een AEO-certificaat ook voldoen aan de nieuwe, verscherpte voorwaarden voor de AEO-vergunning. Een van deze voorwaarden is bijvoorbeeld dat er een contactpersoon voor beveiliging en veiligheid dient aangewezen te zijn, die in dit kader ook bijzondere taken en bevoegdheden krijgt. Voldoet een bedrijf niet aan de nieuwe, strengere voorwaarden? Dan wordt het certificaat ingetrokken en wordt er geen vergunning verleend.

Breng uw AEO inrichting in kaart

De Belastingdienst zal bedrijven met een AEO-certificaat zelf aanschrijven voor een herbeoordeling in de periode tot 1 mei 2019. Het is voor gecertificeerde bedrijven raadzaam om voorafgaand aan deze herbeoordeling zelf, wellicht met hulp van een adviseur, de huidige AEO inrichting in kaart te brengen. Hierdoor is de onderneming klaar voor de herbeoordeling en wordt de kans op een positief oordeel aanzienlijk vergroot. Het bedrijf wordt dan beloond met een AEO-vergunning en kan de werkzaamheden als Authorised Economic Operator onder de nieuwe regels voortzetten.

Deel deze pagina