Belastingrente voorkomen? Doe op tijd aangifte erfbelasting!

U bent als erfgenaam bezig met het afwikkelen van de nalatenschap van een dierbare. U heeft keurig 8 maanden na het overlijden de aangifte erfbelasting ingediend bij de Belastingdienst. Uit uw berekening blijkt dat u een bedrag aan erfbelasting moet betalen. Ongeveer 3 maanden later valt de definitieve aanslag erfbelasting op de mat. De aanslag blijkt hoger uit te vallen dan uw berekening, terwijl de Belastingdienst wel is uitgegaan van dezelfde gegevens. Enigszins verbaasd belt u de Belastingdienst. De medewerker van de Belastingtelefoon vertelt u dat dit komt doordat erfgenamen belastingrente (voorheen: heffingsrente) moeten betalen over de verschuldigde erfbelasting. Misschien vraagt u zich af, of de belastingrente niet voorkomen had kunnen worden? Dat is inderdaad het geval zoals ik hierna zal toelichten. 

Wanneer aangifte erfbelasting doen?
Erfgenamen moeten binnen 8 maanden na het overlijden de aangifte erfbelasting indienen. Het kan voordeliger zijn om de aangifte al ruim voor het einde van de 8 maanden periode in te dienen. Dit komt doordat vanaf een bepaalde datum belastingrente verschuldigd is door de erfgenamen.

Verschuldigdheid belastingrente
Naast de erfbelasting kan de Belastingdienst een bedrag aan belastingrente in rekening brengen bij de erfgenamen. De belastingrente is verschuldigd over een renteperiode die 8 maanden na het overlijden begint en 6 weken nadat de aanslag erfbelasting is opgelegd eindigt. Het tarief van de belastingrente bedraagt 4% van de verschuldigde erfbelasting op jaarbasis, beduidend hoger dan de huidige wettelijke rente (voor 2015 vastgesteld op 2%). De Belastingdienst streeft ernaar om binnen 3 maanden na ontvangst van de aangifte erfbelasting een definitieve aanslag erfbelasting naar de erfgenamen te sturen. Of deze termijn gehaald wordt is afhankelijk van de juistheid van de ingediende aangifte en de voortvarendheid van de Belastingdienst.

Maximale belastingrente
Om niet volledig afhankelijk te zijn van de voortvarendheid van de Belastingdienst, geldt er een maximum periode waarover de rente wordt berekend, mits een juiste aangifte is gedaan. In dat geval wordt maximaal over een periode van 19 weken belastingrente in rekening gebracht. Wordt door de erfgenamen verzocht om een voorlopige aanslag dan geldt er ook een maximale periode waarover rente wordt berekend. In dat geval wordt maximaal over een periode van 14 weken belastingrente in rekening gebracht. Beide periodes beginnen op het moment dat de Belastingdienst de aangifte erfbelasting of het verzoek om een voorlopige aanslag heeft ontvangen.

Voorkomen belastingrente
De hoogte van de belastingrente kan verder beperkt en zelfs voorkomen worden, wanneer op tijd en juist aangifte erfbelasting wordt gedaan. De hoogte van de belastingrente is namelijk mede afhankelijk van de datum waarop de aangifte ingediend wordt. Omdat de belastingrente periode pas begint te lopen vanaf 8 maanden na het overlijden, kan met elke dag dat eerder aangifte wordt gedaan, de belastingrente verder beperkt worden. Immers hoe eerder de aangifte erfbelasting wordt gedaan, hoe langer het duurt voordat de belastingrente periode begint te lopen, hoe korter de periode waarover belastingrente is verschuldigd en hoe lager het uiteindelijke bedrag aan belastingrente.

Conclusie
Belastingrente kan dus voorkomen worden door een juiste aangifte erfbelasting, niet pas 8 maanden na overlijden (de uiterste datum), maar 19 weken daarvoor al in te dienen (omgerekend zo’n 3,5 maanden na overlijden). Hierdoor vallen het begin en het eind van de belastingrente periode samen en is in het geheel geen belastingrente verschuldigd.

Lukt het niet om in de periode van ongeveer 3,5 maanden aangifte te doen, dan kan alsnog belastingrente voorkomen worden door een verzoek voor een voorlopige aanslag erfbelasting bij de Belastingdienst in te dienen. Wordt dit verzoek gedaan 14 weken voordat de belastingrente periode begint (omgerekend zo’n 5 maanden na overlijden), dan vallen het begin en het eind van de belastingrente periode op dezelfde dag en kan belastingrente voorkomen worden.

Veel erfgenamen zullen zich niet realiseren dat zij tot op zekere hoogte, de hoogte van de door hen verschuldigde belastingrente kunnen beperken en zelfs voorkomen. Voorkom dus de verschuldigdheid van belastingrente door op tijd aangifte te doen of dit te laten doen. Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen over het doen van aangifte erfbelasting of andere juridische vragen? Neem dan gerust contact met mij op, ik sta u graag te woord en help u waar mogelijk verder.

Deel deze pagina