Consumentenbescherming bij de aankoop van een occasion

Consumenten worden goed beschermd. Daar heeft met name de Europese wetgever veel aan bijgedragen. De achterliggende gedachte is daarbij dat een goede bescherming van consumenten het vertrouwen in het handelsverkeer doet toenemen en consumenten dus eerder bereid zijn geld uit te geven. Dat is in het belang van onze economie en dus uiteindelijk in het belang van ons allemaal.

Door ondernemers wordt deze consumentenbescherming als belastend ervaren. Aangezien ik in mijn werk veelvuldig contact heb met autohandelaren, weet ik dat dit bezwaar met name bij hen aanwezig is. Bij de aankoop van een tweedehands auto heeft de niet bedrijfsmatige koper, dus de consument, namelijk ook consumentenbescherming. Het komt dan ook geregeld voordat een autohandelaar helemaal niet bekend is met deze consumentenbescherming en uit het niets geconfronteerd wordt met een consument die pretendeert allerlei rechten te hebben.

Door op de verkoopfactuur te schrijven dat de auto wordt gekocht “zoals gezien en gereden” wordt deze bescherming niet beperkt. Wanneer de professionele verkoper dus een auto verkoopt zonder garantie, kan de koper soms toch aanspraak maken op herstel of schadevergoeding in geval van gebreken. Dit komt door de consumentenbescherming die dus niet alleen geboden wordt bij de aankoop van een nieuwe vaatwasser bij de Mediamarkt, maar ook bij de aankoop van een tweedehands auto bij een lokale autohandelaar.

Wat houdt consumentenbescherming in?

In het kort komt de consumentenbescherming erop neer dat een koper er in beginsel altijd vanuit mag gaan dat de gekochte auto op een normale en veilige wijze als auto gebruikt kan worden. Wanneer een gebrek zich binnen zes maanden na aankoop voordoet, wordt volgens de wet vermoed dat het gebrek ten tijde van de koop aanwezig was. De koper staat dan met 1-0 voor en de verkoper zal moeten aantonen dat het gebrek pas na levering is ontstaan.

Als de motor na een dag rijden kapot gaat of de remmen het begeven, zal de koper daarna in de meeste gevallen bij de verkoper aan kunnen kloppen. Dit is als uitgangspunt alleen anders, wanneer u als verkoper de koper al eerder op deze gebreken hebt gewezen. Het gaat hier om een minimale bescherming. De verwachtingen die een koper mag hebben worden verder bepaald door de prijs van de auto, het merk en type auto, het bedrijf waar de auto wordt gekocht en de mededelingen van de verkoper. Zo mag iemand die een oude Volkswagen Golf uit 1990 met meer dan 3 ton op de teller koopt bij de lokale dorpsgarage minder verwachtingen hebben van zijn nieuwe aanwinst,  dan iemand die een in nieuwstaat verkerende Golf van slechts een paar jaar oud met bijna geen kilometers op de teller koopt bij de dealer. Welke bescherming een consument in een specifiek geval heeft, is dus afhankelijk van alle omstandigheden die bij de koop spelen.

Conclusie

Een verkoper doet er verstandig aan rekening te houden met deze consumentenbescherming bij de verkoop van tweedehands auto’s. Een consument kan er ook voordeel van hebben, wanneer hij zich bewust is van zijn positie en zijn rechten. Wanneer het bekend is dat een auto een bepaald mankement heeft, doet de verkoper er goed aan dat aan de koper te melden. Het is dan ook aan te raden om dit bij een koop uitdrukkelijk en dus schriftelijk vast te leggen. Koper en verkoper weten dan immers waar zij aan toe zijn. Let wel, een algemene bepaling, zoals de veel geziene tekst  “zoals gezien en gereden”, is daarvoor onvoldoende. Het specifieke gebrek moet vermeld worden, zodat de consument weet waar hij of zij aan toe is. Als het dan nodig is,  kan de verkoper bewijzen dat hij of zij de koper voldoende heeft geïnformeerd en de koper kan daar dan later niet op terug komen.

Deel deze pagina