Controle arbeidsverleden van werknemers wordt nóg belangrijker

Neemt u wel eens een uitzendkracht of payroller in dienst? Zijn er detacheringskrachten die na afloop van de detachering op de loonlijst van uw onderneming komen? Neemt uw organisatie deel aan aanbestedingen waarbij werknemers worden overgenomen? Voor u het weet zit u na 1 juli 2015 aan hen vastgeketend, terwijl u dacht dat hun arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege zou eindigen.

Waarom is dat nu opeens zo belangrijk?

De wettelijke ketenregeling kan er namelijk voor zorgen dat het contract voor bepaalde tijd automatisch converteert in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Die zult u op dat moment rechtsgeldig moeten opzeggen. We spreken van een keten wanneer meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd tussen dezelfde werknemer en werkgever elkaar opvolgen. U heeft ongetwijfeld gelezen dat de ketenregeling gaat veranderen. Vanaf 1 juli 2015 kunt u nog steeds drie contracten aangaan, maar deze keten mag maximaal twee jaar duren. De keten is ook pas doorbroken als er tussen twee contracten ten minste zes maanden zit in plaats van drie.  

Hoe zit het met dienstverbanden bij andere werkgevers?

Voor de keten van arbeidsovereenkomsten geldt ook dat contracten bij een andere werkgever een rol kunnen spelen. Voorheen was dat alleen zo als het werk min of meer hetzelfde bleef en er “banden” waren tussen de vorige werkgever, waardoor zij van elkaar (konden) weten wat de werknemer al dan niet kon.

Hier spreken we van “opvolgend werkgeverschap” en dit laatste is onder het nieuwe recht versoepeld. Indien na 1 juli 2015 van werkgever wordt gewisseld, maar het werk blijft verder hetzelfde dan zal de nieuwe werkgever rekening moeten houden met de duur en het aantal van de eerder afgesloten overeenkomsten. Een “band” met de vorige werkgever is dus niet meer nodig! Heeft de werknemer dus al een jaarcontract gehad dan is het nog slechts mogelijk om hem één nieuw jaarcontract aan te bieden en dus niet twee.

Voorbeeld uit de praktijk

De reden waarom alleen nog wordt gekeken naar het werk heeft onder andere te maken met een uitspraak van de Hoge Raad van 1 mei 2012. Als gevolg van een aanbesteding ging het taxivervoer van werkgever A naar werkgever B. Bij werkgever A was een werkneemster in dienst waarvan het contract voor bepaalde tijd één dag voor de overgang van rechtswege afliep. Werkgever B bood de werkneemster een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan. De werkneemster meende echter een contract voor onbepaalde tijd te hebben.

De Hoge Raad oordeelde dat werkgever B niet dezelfde werkgever was als A en werkgever B ook niet als opvolger ten aanzien van de arbeid kon worden aangemerkt. De keten van arbeidsovereenkomsten begon weer van voren af aan voor deze werkneemster.

Onder het nieuwe recht zal eenzelfde zaak een andere uitkomst hebben. Op dat moment is namelijk niet meer van belang dat er twee verschillende werkgevers in beeld zijn. Er zal alleen beoordeeld moeten worden of de werkzaamheden gelijk zijn gebleven. Is dat het geval dan loopt de keten door.

Tip: resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst

Een gewaarschuwde ondernemer telt voor twee: check het arbeidsverleden van die nieuwe uitzender, detacheerder, payroller of werknemer. Er is overigens geen sprake van opvolgend werkgeverschap, indien de werknemer zelf besluit om bij een nieuwe werkgever aan de slag te gaan. Dit neemt niet weg dat het criterium “opvolgend werkgeverschap” na 1 juli 2015 eerder om de hoek komt kijken.

Deel deze pagina