De inspanning van de pensioenverzekeraar (deel 1)

Veel werkende mensen zijn niet geïnteresseerd in hun pensioen. Dat is immers “iets voor later”. Bovendien is het complexe materie die voor velen lastig te doorgronden is.

Wanbetalende werkgever
Een probleem waar werknemers nogal eens tegenaan lopen is dat de werkgever de pensioenpremies niet meer afdraagt aan de pensioenverzekeraar. Voor uw informatie: pensioenverzekeraars zijn in ons land voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de uitvoering van pensioenovereenkomsten. Zij incasseren pensioenpremies en gaan later over tot uitbetaling van pensioenuitkeringen. 

In de wet (artikel 29 Pensioenwet) staat vermeld dat bij wanbetaling de pensioenverzekeraar aan de werknemer kan meedelen dat de pensioenopbouw wordt beëindigd. Voorwaarde hiervoor is wel dat de verzekeraar zich “aantoonbaar heeft ingespannen” om de achterstallige premie te innen (artikel 29 lid 2 Pensioenwet).

Tot voor kort werd dit inspannen in de praktijk vertaald met het twee keer sturen van een schriftelijke aanmaning. Als de wanbetalende werkgever daar niet op reageerde kon de verzekeraar de pensioenopbouw stopzetten. De werknemer moest vervolgens maar zien hoe hij alsnog zijn werkgever tot nakoming van de pensioenafspraken kon krijgen. Veel werknemers schrikken ervoor terug hun werkgever (juridisch) aan te spreken. In de praktijk komt het daardoor geregeld voor dat zij het er maar bij laten zitten.

Ommekeer
Een recente uitspraak van de kantonrechter Amsterdam kan een ommekeer zijn in de rechtspraak. In zijn uitspraak van 19 mei 2015 wordt de “incasso- zwarte piet” namelijk van de werknemer naar de verzekeraar geschoven. In die zaak speelde het volgende:

Een werknemer is van 1 mei 2010 tot 15 juli 2014 in dienst geweest van een werkgever. Vanaf 1 januari 2013 is er geen pensioenpremie meer afgedragen door de werkgever. De verzekeraar heeft de werkgever twee keer per brief gemaand de achterstand te voldoen. Er is niet betaald waarna de verzekeraar de pensioenopbouw heeft stopgezet. Werknemer heeft niet zijn werkgever (inmiddels failliet) aangesproken, maar de verzekeraar. Argument is dat de verzekeraar zich onvoldoende heeft ingespannen om de achterstallige premies te innen.

De kantonrechter is het eens met de werknemer. Artikel 29 Pensioenwet moet aldus worden uitgelegd dat de verzekeraar zich pas voldoende heeft ingespannen wanneer ook gerechtelijke maatregelen (dagvaardingsprocedure of faillissementsaanvraag) niet tot betaling hebben geleid. Omdat de verzekeraar zich in deze zaak onvoldoende heeft ingespannen wordt de verzekeraar veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan de werknemer.

Conclusie
De inspanning van de verzekeraar gaat vanaf nu met heel wat meer transpiratie gepaard! 

Deel deze pagina