De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Iedereen weet wel waar het over gaat indien er gesproken wordt over de Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) in de volksmond ook wel de Verklaring van goed Gedrag genoemd.

Voor bijna iedereen die een betaalde of onbetaalde baan wil verrichten, ja ook voor het verrichten van vrijwilligerswerk, kan de VOG noodzakelijk zijn!

Wat is dat nou zo’n VOG?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De Dienst Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden (strafblad) van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht!

In ieder geval wordt een VOG afgegeven indien er geen strafbaar feit is gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

We begrijpen allemaal wel dat indien een zedendelinquent solliciteert op een functie bij een kinderdagverblijf hij niet verbaasd hoeft te zijn wanneer de VOG aanvraag wordt geweigerd. En dat bij een veroordeling voor een geweldsdelict een sollicitatie bij de politie weinig zin heeft, omdat ook in dit geval de VOG zal worden geweigerd. Maar er zijn tal van minder “overduidelijke” gevallen die in mijn praktijk de revue passeren.

Praktijk voorbeelden
Met enige regelmaat word ik gebeld voor advies met betrekking tot de VOG aanvraag en/of weigering daarvan. Dit varieert van een taxichauffeur die in het verleden veroordeeld is door de kantonrechter voor een snelheidsovertreding van zo’n 58 kilometer per uur tot een dame die bij het achteruit inparkeren bij de supermarkt tegen een geparkeerde auto was gereden en zich hier niet bewust van was, maar omstanders wel. Zij krijgt een boete in de brievenbus die zij braaf betaalt, niet wetende dat zij hierdoor een strafblad krijgt met het misdrijf: verlaten plaats ongeval. In beide gevallen staat het strafbare feit vermeld op het strafblad en kan dit door de Dienst Justis negatief worden beoordeeld, waardoor voor de desbetreffende functie geen VOG wordt afgegeven met alle gevolgen van dien. De in deze voorbeelden genoemde personen kunnen hun beroep niet meer uitoefenen, omdat een VOG niet wordt afgegeven.

Een ander voorbeeld is die van een puberende minderjarige die door de politie is gepakt met een paar gram hennep. Hiervoor heeft hij een toentertijd een kleine werkstraf verricht. Inmiddels is hij meerderjarig en stukken wijzer(!) en wil als pakketbezorger gaan werken. De werkgever is zeer tevreden over hem en wil hem in vaste dienst nemen. De Dienst Justis denkt daar anders over en weigert een VOG af te geven vanwege zijn (drugs)verleden. Hij zou een risico vormen voor de samenleving, omdat hij als pakketbezorger een grote afzetmarkt zou kunnen creëren om drugs te verkopen?!

Wat te doen?
Indien de Dienst Justis voornemens is om een VOG niet af te geven, dan wordt u daar schriftelijk van op de hoogte gesteld door middel van een voornemen tot weigering. Het is mogelijk om tegen dit voornemen een zienswijze naar voren te brengen (uw standpunt waarin u verwoord waarom de VOG wel moet worden afgegeven). Vervolgens moet de Dienst Justis binnen 6 weken een definitief besluit nemen (vaak wordt deze termijn niet gehaald). Tegen het definitieve besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Mijn advies is om altijd juridisch advies in te winnen om het voornemen te laten toetsen om te kijken of er mogelijkheden zijn om het aan te vechten. De ervaring leert dat er vaak genoeg (juridische) argumenten zijn om aan te voeren en het is wel degelijk in uw belang om over een VOG te beschikken!

Ook rechters hebben wetenschap van de werkwijze van de Dienst Justis en nemen met enige regelmaat een overweging in het vonnis op waar specifiek een alinea aan Dienst Justis wordt gewijd.

De strekking is dan dat de uitspraak (met name voor minderjarigen) niet in de weg zou moeten staan voor het verkrijgen van een VOG. Want dan zou een veroordeelde min of meer dubbel en/of  levenslang worden gestraft! De rechters die deze overwegingen opnemen begrijpen het belang van de VOG voor de toekomst. Een goede ontwikkeling wat mij betreft!

Deel deze pagina