De Wet Werk en Zekerheid is aangenomen door Eerste en Tweede Kamer en gepubliceerd in het Staatsblad

De Wet Werk en Zekerheid is aangenomen door Eerste en Tweede Kamer en gepubliceerd in het Staatsblad

De voornaamste wijzigingen op het gebied van ontslagrecht vinden pas plaats per 1 juli 2015. Eén van deze wijzigingen betreft de aanzegtermijn. De aanzegtermijn bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zou gaan gelden vanaf 1 juli 2014. Bij de behandeling van het wetsvoorstel op 3 juni 2015 in de Eerste Kamer heeft minister Asscher echter aangegeven dat inwerkingtreding van (onder meer) deze bepaling is uitgesteld tot 1 januari 2015.

De aanzegtermijn houdt in dat een werkgever bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (van zes maanden of langer) minimaal een maand voor einde van de looptijd van de arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk moet informeren of de overeenkomst wel of niet wordt verlengd.

Voldoet de werkgever niet aan deze verplichting, dan kan de werknemer aanspraak maken op een vergoeding van ten hoogste een maandsalaris. Vindt aanzegging te laat plaats, dan wordt de vergoeding pro rato berekend.

Naast de aanzegtermijn is van belang te realiseren dat, hoewel 1 juli 2015 ver weg lijkt, met een jaarcontract dat vanaf nu wordt aangegaan, het contract eindigt op het moment dat de Wet Werk en Zekerheid ook voor het overige in werking is getreden. Dan geldt dus ook de nieuwe ketenregeling en gelden de bepalingen rondom de transitievergoeding.

Vooruitzien en kennis over de laatste stand van zaken is dus te adviseren.
 

Deel deze pagina