Echt genieten! Een beetje genot is ook genot

Echt genieten! Een beetje genot is ook genot

Mocht u denken dat u een artikel leest over chocoladepralines die smelten op de tong, of dat er -heel verrassend- sprake is van een licht erotische juridische bijdrage, dan moet ik u teleurstellen.

Deze blog gaat over “genieten” in fiscale zin. Genieten zoals de belastinginspecteur dat ziet.

Schenken op papier en rentebetaling

Wie veel vermogen heeft, maar weinig banktegoed, schenkt soms “op  papier”. Zo’n schenking moet verplicht in een notariële akte worden vastgelegd. Degene die op papier schenkt, verklaart dat hij een bedrag schuldig is aan degenen die hij wil bevoordelen, maar dat de uitkering wordt uitgesteld tot een nader te bepalen tijdstip – in het algemeen na het overlijden van de schenker.

Wie een schuld heeft, betaalt rente. Een logisch gevolg. Uit de wet- en regelgeving blijkt dat de rente die over schenkingen op papier moet worden betaald, jaarlijks maar liefst procent (6%) bedraagt. Juist, een percentage dat momenteel in geen verhouding staat tot de marktrente, maar voor wie graag vermogen wil overdragen is het juist aardig dat zo’n hoog rentepercentage mag en moet worden betaald. Hierdoor kan immers nog meer vermogen aan de ontvanger worden overgedragen, zonder heffing van schenkbelasting.

Die rentebetaling is venijnig: de schenker moet, aantoonbaar, precies voldoende én precies op tijd betalen. Precies voldoende, dat betekent niet te weinig maar zeker ook niet te veel, én met de juiste omschrijving. De sanctie op niet precies voldoende en niet op tijd betalen? Bij de afwikkeling van de erfenis wordt de schenking dan niet geaccepteerd als aftrekpost in het vermogen. Over de geschonken bedragen moet alsnog erfbelasting worden betaald.

Voorbeeld

Op 14 november 2017 oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden in een kwestie waarin de schenker wel rente over de papieren schenking had betaald, dat niet kon worden vastgesteld dat er sprake was van rentebetalingen. Er waren weliswaar betalingen gedaan aan de begiftigden, maar die betalingen waren hoger dan de rente die was verschuldigd, en de omschrijving op de bankafschriften was niet duidelijk. Kortom: de hele schenkingsopzet was achteraf waardeloos geworden doordat de rentebetalingen niet stipt genoeg waren geweest.

De stelling van de belastingwetgever is namelijk dat iemand die schenkt zonder (voldoende) rente te betalen zelf nog (te veel) van zijn geld geniet. Het maakt niet uit of helemaal geen rente is betaald, slechts enkele euro’s te weinig of een dagje te laat: een beetje genieten (van je vermogen) is óók genieten….

Wat kunt u doen om een papieren schenking nog te “redden”?

  • Bent u vergeten te betalen of heeft u te laat rente betaald? Neem contact met ons op: wij berekenen hoeveel “inhaalrente” u nog moet betalen om de regeling weer glad te trekken.
  • Vermeldt u bij de betaling van rente niet “schenking”.
    Bij een rentebetaling aan uw hypotheekbank noemt u de betaling “rente”’; dat is niet anders voor een rentebetaling aan uw kind of kleinkind. Het mooist is het om te vermelden dat het de rente betreft over de papieren schenking van een bepaald jaar.
  • Bewaar de bankafschriften waarop de rentebetalingen zijn vermeld zorgvuldig. De fiscus vraagt er ooit naar, bij de aangifte erfbelasting.
  • Is de schenking op papier niet in een notariële akte vastgelegd? U kunt tijdens het leven van de schenker alsnog een notariële akte laten opmaken waarin u de schenking bekrachtigt.

Schenk, maar geniet met mate!

Deel deze pagina