“Een ongeluk zit in een klein hoekje”

Dat een ongeluk inderdaad in een klein hoekje zit, ondervond mevrouw Van O. op 13 juli 2005. Mevrouw van O. lag namelijk in een hangmat die zij had bevestigd aan een pilaar behorend bij haar huis. De pilaar brak, viel bovenop haar, en veroorzaakte ernstig letsel. Zij liep een hoge complete dwarslaesie op, waardoor een groot gedeelte van haar lichaam verlamd raakte. Verder brak zij haar kaak, neus, jukbeen, oogkas en een rib. Haar partner, de heer V., was samen met haar bezitter van het huis en dus ook van de pilaar. Zij hadden samen een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) afgesloten. Op 8 oktober 2010 heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat de bezitter van een gebrekkige opstal aansprakelijk is voor schade die een medebezitter als gevolg van dit gebrek lijdt. Met andere woorden; mevrouw Van O. kon haar partner –en dus de aansprakelijkheidsverzekeraar- aanspreken voor de door haar geleden en nog te lijden schade. Dit arrest van de Hoge Raad, beter bekend als ‘het hangmatarrest’, is breed uitgemeten in de landelijke pers.

Letselschade (of overlijdensschade) beperkt zich echter niet tot het geval zoals hiervoor beschreven, maar manifesteert zich in vele hoedanigheden. Hebt u er namelijk wel eens over nagedacht wat er kan gebeuren als u voor een (ogenschijnlijk) eenvoudige ingreep naar het ziekenhuis gaat? Wat gebeurt er als u in het verkeer wordt aangereden? Bent u zich als werknemer bewust van het risico van een bedrijfsongeval? Hebt u zich als werkgever voldoende ingespannen de werkomstandigheden zo veilig mogelijk te maken? Bent u als werkgever wel voldoende verzekerd voor bedrijfsongevallen?

Deze voorbeelden zijn slechts een indicatie van de gevallen waarin u eventueel met letselschade en overlijdensschade te maken kunt krijgen. Het geval van mevrouw Van O. geeft wel aan welke verstrekkende gevolgen een ongeval voor het slachtoffer kan hebben. Mevrouw Van O. is namelijk voor de rest van haar leven rolstoelafhankelijk en aangewezen op hulp van derden. Deze fysieke beperkingen zijn natuurlijk zeer ernstig, maar ook de psychische gevolgen zijn verschrikkelijk. In bijna alle gevallen komt het sociale leven van het slachtoffer ernstig in de verdrukking. Vrienden kunnen niet meer worden bezocht, het huwelijk komt onder spanning en het slachtoffer raakt in een sociaal isolement.

De schade is enorm, maar niet eenvoudig vast te stellen. In het geval van mevrouw Van O. zal in ieder geval vastgesteld moeten worden hoe haar leven zich zou hebben ontwikkeld als het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden. Welke carrièreperspectieven zijn er bijvoorbeeld door het ongeval doorkruist? Kan mevrouw Van O. aangepaste werkzaamheden verrichten? Zo ja welke, en moet zij dat accepteren? Heeft mevrouw Van O. wellicht een medische voorgeschiedenis, die ervoor zorgt dat in haar geval de schade hoger is. De beoordeling van deze complexe materie vraagt om een specialist.

Bij De Haan Advocaten en Notarissen vindt u een gespecialiseerde sectie aansprakelijkheid en schade. Bij de behandeling van letselschadekwesties spelen de medische aspecten vaak een grote rol. De hoogte van de schade wordt immers mede bepaald door de (medische) gevolgen die een ongeval voor het slachtoffer heeft. De Haan Advocaten en Notarissen bedient zich dan ook van een vaste medisch adviseur, die fungeert als onze vraagbaak op medisch gebied.

Mocht u worden geconfronteerd met letselschade, schroom dan niet om contact op te nemen voor een vrijblijvend eerste gesprek. Als de aansprakelijkheid door (de verzekeringsmaatschappij van) de veroorzaker van letsel is erkend, dan kunnen de in redelijkheid gemaakte kosten voor rechtsbijstand –de buitengerechtelijke kosten- rechtstreeks in rekening worden gebracht bij de verzekeringsmaatschappij. In dat geval hoeft u dus niet zelf de nota te betalen!
 

Deel deze pagina