Een (te) dure maaltijd

Op de dag dat hun dierbare overlijdt, zijn twee van haar erfgenamen bij elkaar gekomen om haar uitvaart te regelen. Tijdens het regelen van de uitvaart eten deze erfgenamen, samen met hun partners, in een restaurant. De rekening voor de maaltijd (€ 119,00) wordt per pin betaald van de bankrekening van de overledene.
Op dat moment weten de erfgenamen nog niet of de nalatenschap van de erflaatster positief of negatief zal zijn. Een kleine maand na het overlijden aanvaarden de twee erfgenamen de nalatenschap beneficiair, om zo te voorkomen dat zij met hun privévermogen aansprakelijk zijn voor een eventuele negatieve nalatenschap.

Een derde erfgenaam heeft een vordering op de overledene. Deze erfgenaam spreekt de eerste twee erfgenamen aan om de vordering te betalen. Naar zijn mening hebben de twee erfgenamen de nalatenschap zuiver aanvaard door de betaling van de rekening van de overledene en zijn zij daarom met hun privévermogen aansprakelijk voor het tekort.

De twee erfgenamen ontkennen dit en wijzen op de door hen afgelegde verklaring van beneficiaire aanvaarding. De erfgenamen komen er onderling niet meer uit en de gang naar de rechter is onvermijdelijk. Uiteindelijk beslist de rechter in het voordeel van de derde erfgenaam.

De erfgenamen zijn, omdat zij hun maaltijd betaalden met geld uit de erfenis, aansprakelijk geworden voor alle schulden van de overledene. Het maakt daarbij niet uit dat de kosten gemaakt zijn bij het regelen van de uitvaart, omdat er hier geen sprake is van kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvaart. Ook de verklaring van beneficiaire aanvaarding kan de twee erfgenamen niet redden, omdat de wet bepaalt dat een eenmaal gemaakte keuze onherroepelijk is.

Door op de hiervoor omschreven manier te handelen, hadden de erfgenamen hun keuzemogelijkheid verspeeld. Zonder het zich te realiseren hadden zij de nalatenschap zuiver aanvaard en werden aansprakelijk voor het tekort in de nalatenschap. Wat bedoeld was als een onschuldige maaltijd, kwam de erfgenamen duurder te staan dan hun lief was.

Het is volstrekt logisch dat, in de emotionele periode vlak na overlijden van een dierbare, niet direct wordt stilgestaan bij de erfrechtelijke gevolgen. Toch krijgen we allemaal vroeg of laat  wel eens met het erfrecht te maken. Wanneer de twee erfgenamen zich vroegtijdig over de gevolgen van de aanvaarding hadden laten informeren, dan hadden ze geweten dat de voor hen nadelige gevolgen eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden, door de maaltijd uit eigen zak te betalen.

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen over wat u wel en niet mag doen als erfgenaam, het aanvaarden of verwerpen van nalatenschappen, het maken van testamenten of andere erfrechtelijke vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze (kandidaat-)notarissen staan u graag te woord en helpen u waar mogelijk verder.

Deel deze pagina