Eerlijk zullen we alles delen... of niet?

Eerlijk zullen we alles delen... of niet?

Op dit moment is het in Nederland zo dat als je trouwt, dat dat in beginsel in gemeenschap van goederen is. Alle bezittingen en schulden van de echtgenoten worden van hen samen. Dus ook als dit voor het huwelijk is opgebouwd. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de knappe, blonde en vaak niet al te slim afgeschilderde jonge dame (of ze echt niet zo slim is kun je je afvragen) die met een oude, bejaarde rijkaard trouwt in de hoop dat hij snel het loodje zal leggen. Al zal ze dat laatste nooit toegeven. De bejaarde rijkaard heeft zijn leven lang hard gewerkt om zijn vermogen op te bouwen en bij het geven van het ja-woord wordt dat gehele vermogen ineens voor de helft van de knappe blondine. Wil de rijkaard dit niet, dan zullen hij en de blondine voor het huwelijk huwelijkse voorwaarden moeten laten maken bij de notaris.

Dit systeem gaat waarschijnlijk veranderen. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer om er voor te zorgen dat de gemeenschap van goederen wordt beperkt. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen dan worden alleen de tijdens het huwelijk opgebouwde bezittingen en schulden van de echtelieden gezamenlijk. In het voorbeeld van de knappe blondine en de rijkaard, blijft alles wat de rijkaard al had dus van hem alleen en datzelfde geldt voor het beetje van de knappe blondine.

Een ander onderdeel van het wetsvoorstel is dat erfenissen en schenkingen niet meer in de gemeenschap vallen. Dus ook niet als de erfenis of schenking tijdens het huwelijk wordt gekregen. Nu is dat wel zo, tenzij de erflater of schenker bepaalt dat de erfenis of schenking niet in de gemeenschap valt.

Iedereen zal begrijpen dat, zoals het nu in de wet geregeld is, dit bij een echtscheiding vaak tot problemen leidt. Als de knappe blondine wil scheiden omdat de rijkaard toch nog best fit blijkt, vindt de rijkaard het niet eerlijk dat hij alles met haar moet delen en de vrouw die na het overlijden van haar moeder een leuk bedrag heeft geërfd wil, als ze gaat scheiden, ook liever die erfenis niet delen met haar ex. Het was toch haar moeder?

Zoals gezegd zal dit, als het wetvoorstel wordt aangenomen, veranderen. Natuurlijk is er kritiek op dit wetsvoorstel en is het niet de eerste keer dat wordt geprobeerd de gemeenschap van goederen te beperken. Toch lijkt het er nu steeds meer op dat het ook echt gaat gebeuren en dat de wet zal worden aangepast. Bij een scheiding zou dat in ieder geval in veel zaken een hoop ellende schelen.

Heeft u vragen over de stand van zaken van dit wetsvoorstel, de gemeenschap van goederen en/of (het laten opstellen van) huwelijkse voorwaarden, neem dan gerust contact met mij op of één van mijn collega-advocaten of -notarissen.

Deel deze pagina