Helaas geen "gute Fahrt"!

Schadeafwikkeling na een verkeersongeval in Duitsland

Het kan iedereen overkomen: onderweg met de auto naar een leuke citytrip in Hamburg of een mooie voetbalwedstrijd van de Duitse Bundesliga in Bremen raakt u in Duitsland betrokken bij een verkeersongeval. Gelukkig is er geen persoonlijk letsel, maar uw auto heeft flinke schade opgelopen. Niet alleen werpt dit voorval een flinke smet op uw weekendje weg of de voetbalwedstrijd waar u zo naar uitgekeken had, ook komt u ineens in aanraking met de wereld van het Duitse schadevergoedingsrecht. En met Duitse verzekeraars die eigenlijk alleen in het Duits communiceren. In deze blog neem ik u mee op een korte reis door een gedeelte van het Duitse schadevergoedingsrecht waar het de afwikkeling van de schade als gevolg van het ongeval betreft. In deze blog ga ik uit van de situatie dat u aan het ontstaan van het ongeval geen schuld heeft en de aansprakelijkheid geheel bij diegene die u heeft aangereden ligt.

Het Duitse schadevergoedingsrecht kent het algemene uitgangspunt dat diegene die schade heeft geleden, waarvoor een ander aansprakelijk is, door die ander weer in de positie moet worden gebracht waarin hij zou verkeren als de schadeveroorzakende gebeurtenis niet zou hebben plaatsgevonden. Als gevolg van het ongeval heeft uw auto flinke schade opgelopen, schade die natuurlijk gerepareerd moet worden. In Duitsland wordt in dat geval een deskundige ("Sachverständiger") ingeschakeld die eerst een rapport van de schade opmaakt en de reparatiekosten schat. Ook geeft deze deskundige aan wat de te verwachten reparatieduur is. Vervolgens kan de auto gerepareerd worden. Kiest u ervoor om uw auto niet te laten repareren, dan kunt u het geraamde schadebedrag toch bij de verzekeraar claimen. Het is immers schade, wat u er verder ook mee doet. Mocht u de auto wel laten repareren, dan kunt u ook de werkelijke reparatiekosten bij de verzekeraar van de tegenpartij indienen. Deze werkelijke reparatiekosten moet u dan wel kunnen aantonen door middel van een factuur.

Gedurende de periode dat uw auto ter reparatie in de garage staat, heeft u geen beschikking over uw auto. U kunt er dan voor kiezen om een huurauto te nemen. In dat geval zal de verzekeraar slechts de kosten voor een huurauto vergoeden indien de huurauto van hetzelfde niveau is als uw eigen auto. De verzekeraar zal in beginsel niet de kosten van een Porsche Cayenne vergoeden als u zelf een Volkswagen Polo rijdt. In Duitsland berekenen veel verhuurbedrijven een ongevallenopslag. Deze opslag wordt vaak niet vergoed. Verder worden alleen marktconforme huurprijzen vergoed. Het verdient de voorkeur om een paar verhuurbedrijven in de buurt te bellen en naar de prijzen te vragen, zodat u niet achteraf geconfronteerd wordt met een weigerachtige houding van een verzekeraar omdat u in al uw onwetendheid het duurste verhuurbedrijf heeft uitgekozen.
Een fenomeen dat wij in Nederland niet kennen, is de "Nutzungsausfallentschädigung" (NAE). Mocht u ervoor kiezen om geen huurauto te nemen gedurende de reparatieperiode en het derhalve een korte periode zonder auto te doen, kunt u op deze NAE aanspraak maken. De hoogte van de NAE wordt aan de hand van tabellen vastgesteld. Verzekeraars keren doorgaans slechts een NAE uit voor de door de deskundige geschatte reparatieduur. Indien u kunt aantonen dat u een langere periode geen beschikking had over uw auto, willen verzekeraars nog wel eens een vergoeding voor een langere periode uitkeren, echter daarover moet vaak stevig onderhandeld worden.

Als uw auto vervolgens gerepareerd is, zal deze altijd te boek staan als een auto die bij een ongeval betrokken is geweest. In Duitsland ben je verplicht om dat bij verkoop van de auto te melden. Bij auto’s tot vijf jaar oud kun je een vergoeding voor de minderwaarde van de auto krijgen als gevolg van het feit dat deze bij een ongeval betrokken is geweest, de zogenoemde “merkantiler Minderwert”. De berekeningsmethoden van deze Minderwert verschillen echter nogal. Bovendien is op dit moment een discussie gaande of voor auto’s ouder dan vijf jaren ook een vergoeding moet worden toegekend, omdat de auto’s van tegenwoordig langer meegaan dan vroeger.

Indien u door het ongeval uw weekendje weg zou moeten annuleren, kunt u de annuleringskosten bij uw tegenpartij claimen. Datzelfde geldt voor de kosten van het kaartje voor de voetbalwedstrijd. Immers, u lijdt schade doordat u kosten heeft gemaakt die u anders niet zou hebben gemaakt en u kunt niet nog eens naar een andere voetbalwedstrijd op hetzelfde kaartje. Een veel gehoorde vraag is, of de tijd die u in de afwikkeling van het ongeval heeft moeten steken, of niet genoten vakantiedagen voor vergoeding in aanmerking komen. Daarover kan ik kort zijn: nee. De hoogste Duitse rechter heeft dat beslist, hoe oneerlijk dat ook mag lijken.

Tot zover dit korte tripje door een klein gedeelte van het Duitse schadevergoedingsrecht. Niettemin hoop ik voor u dat u mijn informatie nooit nodig zult hebben. Dat zou betekenen dat u veilig in Hamburg en in Bremen bent aangekomen voor een welverdiende citytrip of een spannende voetbalwedstrijd! Ik wens u dan ook een "gute Fahrt"!
 

Deel deze pagina