Het indexeringspercentage voor de kinder- en partneralimentatie 2016 is bekend

Op het gebied van kinderalimentatie is op dit moment nog veel onduidelijkheid. Hopelijk komt er op zeer korte termijn meer duidelijkheid. Het indexeringspercentage voor door partijen overeengekomen of door de rechtbank vastgestelde kinder- en partneralimentatie is inmiddels wel bekend. Dit indexeringspercentage wordt ieder jaar door de Minister van Justitie vastgesteld. Per 1 januari 2016 dient de kinderalimentatie en de partneralimentatie, tenzij partijen dit hebben uitgesloten, te worden verhoogd met het vastgestelde indexeringspercentage van 1,3%. Nu de alimentatie veelal vóór de eerste van de maand voldaan moet worden, dient de eerste indexatie plaats te vinden in december 2015.

Mocht u nu tot de conclusie komen dat de kinder- en/of partneralimentatie geïndexeerd had moeten worden in de afgelopen jaren maar dat dit niet is gebeurd, dan kunt u met terugwerkende kracht alsnog de achterstallige alimentatie ten gevolge van het niet indexeren terugvorderen. Het recht op het innen van achterstallige alimentatie of het indexeren van de alimentatie verjaart na een periode van vijf jaar. Het is daarom belangrijk om direct te handelen als u constateert dat er sprake is van achterstallige alimentatie. Wijs uw ex-partner met een e-mail of briefje op de achterstand en kijk of u er samen uit kunt komen. Lukt dit niet dan is het advies om contact op te nemen met een advocaat. Hij of zij kan dan met u bekijken op welke wijze u het beste tot incassering van de achterstallige alimentatie kunt overgaan.

Heeft u vragen over de wettelijke indexering of over achterstallige alimentatie, neemt u dan contact op met één van de leden van de sectie Personen & Familierecht van De Haan Advocaten & Notarissen. Zij kunnen u voorzien van gedegen en up to date advies.

Deel deze pagina