Juridische beren of hidden gems - letselschade in het buitenland

Sluit een reisverzekering af met aanvullende dekking

Als je op reis gaat is het sowieso verstandig om een reisverzekering afsluiten. Deze biedt dekking voor bepaalde incidenten. Afhankelijk van de modules die je afsluit, kun je ook schade vergoed krijgen in geval van letselschade. Zo zal een module voor medische kosten vaak de daadwerkelijke medische kosten bovenop de Nederlandse zorgverzekering vergoeden en zal een ongevallenverzekering een bedrag uitkeren bij blijvende invaliditeit of overlijden na een ongeval.

Zelf hecht ik veel waarde aan een dekking voor repatriëringskosten. Hier kregen wij vorig jaar zelf mee te maken, toen onze zoon in Italië van een klimrek viel, zijn arm lelijk brak en er ook nog complicaties ontstonden. Hij werd uiteindelijk met een ambulance en het vliegtuig naar huis gebracht. Er moest voor hem een extra stoel worden geboekt en er kwam een verpleegkundige uit Nederland om hem mee te nemen. Dergelijke kosten kunnen vaak wel oplopen tot  vijfduizend à tienduizend euro.

Informeer dus in elk geval goed naar de inhoud van de polisvoorwaarden van je reisverzekering. Kijk ook goed wie als verzekerden op de polis vermeld staan. Zo ben ik in het verleden wel eens vergeten mijn man op de polis te laten vermelden.

Een uitkering uit de reisverzekering is vaak niet genoeg om de werkelijke schade te vergoeden. Een reisverzekering vergoedt meestal niet de daadwerkelijke schade, maar alleen een bedrag ineens. Dat bedrag is in geval van ernstige letselschade meestal niet voldoende. Denk hierbij aan schade doordat je misschien een langere periode niet kunt werken.

Sluit bij een autovakantie een schadeverzekering voor inzittenden af

Reis je met de auto? Het kan dan ook lonen om een schadeverzekering voor inzittenden af te sluiten. In Nederland en in andere EU-landen is een WAM-verzekering verplicht. Daar zullen (in theorie) de problemen snel minder groot zijn. Deze verzekering dekt de schade die een bestuurder met de auto aan anderen toebrengt. Buiten EU is het van belang te controleren of in het land een WA-verzekering verplicht is en of de maximale dekking voldoende kan zijn. Een schadeverzekering voor inzittenden kan ook voor de bestuurder van belang zijn, namelijk als hijzelf aansprakelijk is voor het ongeval. Dan dekt WA-verzekering namelijk niet.

Boek via een Nederlandse reisorganisatie

Veel mensen boeken hun accommodatie in de meest exotische oorden rechtstreeks. Dat is avontuurlijk en scheelt vaak ook in de  kosten. Het kan echter raadzaam zijn om ervoor te kiezen de reis via een Nederlandse reisorganisatie te boeken. Ingeval van letselschade kan deze soms worden afgewikkeld naar Nederlands recht. Bijvoorbeeld wanneer een bus van een door de reisorganisatie ingeschakeld bedrijf door een verkeersfout van de weg raakt. De Nederlandse reisorganisatie is dan aansprakelijk. Dat geldt ook indien de geboekte, bijvoorbeeld Thaise, accommodatie niet aan de vereisten voldoet en je daardoor letselschade oploopt. In dat geval hoefje niet naar de Thaise rechter, maar kun je bij de Nederlandse rechtbank terecht. Én er is sprake van een veel ruimere dekking.

Je hoeft niet eens zo veel ‘reiscomponenten’ te boeken om deze bescherming te krijgen. Met andere woorden, een reisovereenkomst komt al vrij vlot tot stand en daardoor heb je vaker de bescherming van de Nederlandse wet.

Mocht je bepaalde spannende – of minder spannende – excursies gaan doen, dan kun je er ook voor kiezen om deze via de reisorganisatie te boeken. Als je de excursies namelijk in het buitenland apart boekt, vallen ze volgens de jurisprudentie niet onder de gesloten reisovereenkomst.

Oftewel

  1. Sluit tijdig een goede reisverzekering af
  2. Controleer de dekking van je reisverzekering. Denk na over welke risico’s je van plan bent te nemen en kijk of die onder de dekking vallen. Ik zou zelf in elk geval kiezen voor dekking van repatriëringskosten.
  3. Controleer ook of je een Europadekking of een werelddekking hebt. Zelf kies ik standaard voor werelddekking.
  4. Een schadeverzekering voor inzittenden is te overwegen. Ik zou deze in elk geval aanraden voor landen waar de verplichte WA-dekking laag is.
  5. Het kan - vanuit juridisch oogpunt - verstandig zijn om via een Nederlandse reisorganisatie te boeken (of misschien om een bepaald risico zelfs niet te nemen). Ik kan mij bijvoorbeeld goed voorstellen dat wanneer een gezin gaat duiken, men juist kiest voor een reis via een Nederlandse reisorganisatie.

En dan mijn laatste niet juridische tip: laat je niet altijd en alleen leiden door juridische risico’s. Het is namelijk zo fijn, om in plaats van alleen juridische beren, ook daadwerkelijk hidden gems te kunnen zien.

Onbezorgd op vakantie naar bijvoorbeeld Sri Lanka, Thailand of Australië: hoe voorkom je dat je in geval van (ernstige) letselschade tijdens een reis in het buitenland achteraf met een financiële kater komt te zitten? Rechtstreeks boeken of toch via een reisorganisatie?

Als je een ongeval of een medische fout in het buitenland overkomt, is in de meeste gevallen het recht van toepassing van het land waarin het ongeval heeft plaatsgevonden. Dus in onze voorbeelden Sri Lankaans, Thais of Australisch recht. Door de andere regels die in het buitenland gelden zal in veel gevallen niet de volledige schade worden vergoed, waardoor je naast het letsel ook blijft zitten met financiële gevolgen. Het claimen van een vergoeding voor letselschade in het buitenland is bovendien extra ingewikkeld door de vaak voorkomende taalbarrière. Wat kun je doen om zo'n vervelende situatie te voorkomen?

Deel deze pagina