Mijn rijbewijs is heilig

Voor veel ondernemers en particulieren is het rijbewijs heilig. Op het moment dat u echter een ‘misstap’ in het verkeer begaat, kan het zijn dat de politie in één klap uw rijbewijs invordert. De politie kan uw rijbewijs namelijk invorderen op het moment dat zij van mening is dat u de veiligheid op de weg in gevaar brengt. In de periode dat uw rijbewijs ingevorderd is, mag u geen enkel motorvoertuig besturen. Ook niet als u een voertuig (bijvoorbeeld een trekker) nodig heeft voor uw werk.

Uw rijbewijs kan onder andere worden ingevorderd in de volgende situaties:
U heeft een alcoholgehalte in uw bloed van meer dan 1,3 promille. Voor beginnende bestuurders is dit 0,8 promille;
U weigert mee te werken aan een alcoholonderzoek (blaastest of bloedonderzoek);
U rijdt 50 kilometer per uur of meer te hard. Op de bromfiets geldt dit bij 30 kilometer per uur of meer te hard rijden.

Indien de politie uw rijbewijs invordert, wordt uw rijbewijs binnen drie dagen opgestuurd naar de officier van justitie. Alle rijbewijszaken worden door de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) te Utrecht behandeld. Dit is ook de locatie waar uw rijbewijs in geval van invordering fysiek naar toe gaat. De officier van justitie beslist binnen tien dagen of uw rijbewijs voor langere tijd wordt ingehouden of dat u uw rijbewijs terugkrijgt. De inhouding van uw rijbewijs is een voorlopige maatregel die geldt totdat er een inhoudelijke beslissing wordt genomen (bijvoorbeeld tijdens een zitting bij de rechtbank of een zitting bij het Openbaar Ministerie). Veel mensen besluiten dan maar af te wachten tot zij worden opgeroepen. Zij realiseren zich op dat moment echter niet dat zij daardoor vaak onnodig lang hun rijbewijs kwijt zijn.

Klaagschriftprocedure
Tegen de beslissing tot invordering van het rijbewijs kunt u namelijk een klaagschriftprocedure opstarten. Dit is een procedure waarin u de rechtbank verzoekt om uw rijbewijs per direct aan u terug te geven.

Als eerste kijkt de rechtbank of uw persoonlijke belang om het rijbewijs terug te krijgen groter is dan het belang van de algemene verkeersveiligheid. Vooral in geval van een grote afhankelijkheid van uw rijbewijs (bijvoorbeeld in verband met uw werk) zien we dat klaagschriftprocedures vaak succesvol zijn. Zelfs als er sprake is van recidive zijn er genoeg kansen om uw rijbewijs terug te krijgen.

Daarnaast is het zo dat het CVOM richtlijnen hanteert waarin is opgenomen wat zij een passende invorderingstermijn vindt. Waar het CVOM echter aan voorbij gaat, is dat rechtbanken voor dit soort zaken ook richtlijnen hebben die in veel gevallen lichter zijn dan die van het CVOM. Het CVOM vordert uw rijbewijs dus vaak in voor een bepaalde periode, terwijl men al weet dat een uiteindelijke straf bij een rechtbank waarschijnlijk lager zal zijn. Het gebeurt dan ook vaak genoeg dat de invorderingstermijn gesteld wordt op zes maanden, terwijl de richtlijnen van de rechtbanken zeggen dat u uw rijbewijs uiteindelijk ‘slechts’ geheel voorwaardelijk kwijt bent en het dus helemaal nooit hoeft in te leveren. Ook dit is een belangrijk argument in de strijd om het rijbewijs spoedig terug te krijgen.

Zowel in alcohol- als in snelheidszaken blijkt dat het CVOM vaak overgaat tot een maandenlange invordering, terwijl na indiening van een klaagschrift de rechtbank hier een streep door haalt en het rijbewijs aan u terug geeft. Dus is uw rijbewijs ingevorderd door de politie, zorg dan dat u zich zo spoedig moegelijk meldt bij de strafrechtadvocaten van De Haan. Zij zullen u helpen om uw rijbewijs zo spoedig mogelijk terug te krijgen.
 

Deel deze pagina