Overlegscheiden: een nieuwe vorm van uit elkaar gaan

Trouwen of gaan samenwonen doe je samen. Scheiden ook. Bij overlegscheiden ga je, het woord zegt het al, in overleg met je (ex-)partner om de scheiding te regelen. Wel heb je ieder een eigen advocaat, die jouw belangen behartigt. Dit is anders dan bij mediation, waarbij een onafhankelijke (advocaat)-mediator de belangen van beide partijen behartigt. Belangrijk is wel dat de advocaten niet in gevecht gaan met elkaar of met de andere partner. Overleg is de vorm waarin de oplossingen worden gezocht. Een coach zit ook aan tafel. Hij of zij is er om de procedure te leiden en begeleiden. De coach zorgt dat er ruimte en aandacht is voor de vaak heftige emoties die bij een scheiding komen kijken. Daarmee krijgen deze emoties een plaats en wordt er ruimte gemaakt voor het werken aan de oplossingen. Aan het team van experts wordt vaak ook een financieel expert toegevoegd, ter behartiging van de zakelijke aspecten die bekeken en uitgezocht moeten worden. Met de opbouw van het team zijn alle expertises bijeen gebracht om een scheiding efficiënt, solide en met respect voor elkaar en eventuele kinderen te regelen.

Overlegscheiden biedt een alternatief voor de vechtscheiding. Een vechtscheiding duurt vaak jaren, is kostbaar en schadelijk voor de kinderen. Een vechtscheiding kan ook schadelijk zijn voor een eigen onderneming. Het voortbestaan van de onderneming kan door een vechtscheiding ernstig in gevaar komen.

Niet alle ouders realiseren zich dat een vechtscheiding risico’s oplevert voor het welzijn van hun kinderen. Bekend is dat kinderen die te maken hebben met een vechtscheiding vaker kampen met schooluitval, eerder te maken krijgen met criminaliteit en alcoholmisbruik maar vaak ook moeilijk gedrag gaan vertonen. Voor kinderen is het van groot belang dat zij ouders hebben die er voor hen zijn en voor hen zorgen, met respect voor elkaar. Door op een goede wijze als partner van elkaar te scheiden, kun je als ouder zonder problemen met elkaar verbonden blijven.

Overlegscheiden betekent dat je de te regelen zaken nooit ten koste laat gaan van de kinderen. Je kiest er voor om samen te werken met een team gemotiveerde deskundigen. Daarbij houdt je rekening met de wensen van elkaar en kies je voor maatwerk. Het team en (ex-)partners scheppen daarvoor de ruimte en de voorwaarden. Bovendien is een overlegscheiding goedkoper, sneller en duurzamer dan vechtscheiden.

Wil je weten of een overlegscheiding bij jouw situatie past? Neem dan contact op met één van onze personen- en familierechtadvocaten. Zij vertellen u graag meer over de overlegscheiding en de mogelijkheden.

Deel deze pagina