Pièce touchée?

De deelnemer sloeg op de knop en voorbij was het spel. Of toch niet?

De deelnemer had kort daarvoor namelijk nog verteld dat hij wel door had willen spelen. Later bleek dat in de koffer van de deelnemer een bedrag van vijf miljoen euro zat. De notaris verklaarde vervolgens dat de spelregels doorspelen helaas niet toelaten. Deze regel stond niet expliciet in de uitgereikte spelregels.

Hoe zit dit juridisch?

Juridisch is de vraag relevant of het spel gespeeld is volgens de regels. Of de handeling van de deelnemer nu door een gebrekkige wil komt of niet, doet niet ter zake.

Een vergelijking kan worden gemaakt met een voetbalwedstrijd. Ook daar valt je eigen doelpunt onder de doelpunten van de tegenpartij, of je dit nu hebt gewild of niet. Of wanneer je tijdens een damspel een damsteen aanraakt, oftewel een pièce touchée. Ook dan moet de damsteen worden gezet. Of je dat nu had gewild of niet.

Vonnis: rode knop = einde spel

De rechtbank Amsterdam heeft gisteren  - 13 september 2017 - geoordeeld dat de man die in 2013 naar eigen zeggen per ongeluk op de rode knop drukte tijdens het spelprogramma Miljoenenjacht, daar niet op terug kan komen. Ook op dat moment was volgens de rechtbank de regel dat daarmee het spel werd beëindigd.

Dat de functie van de rode knop niet expliciet in de uitgereikte spelregels stond vermeld, maakt volgens de rechter niet uit. Een regel hoeft niet geschreven te zijn om geldig te zijn. Ook het feit dat de deelnemer zenuwachtig was, maakt niet uit.

All in the game

De rechtbank overweegt in het vonnis:

“Anders dan in het “normale” handelsverkeer zijn gebrekkige wilsuitingen in sport en spel “all in the game”. Het toetsingskader wordt daarbij bepaald door de regels die specifiek op de betreffende sport of het spel betrekking hebben, en niet door algemene regels met betrekking tot de wijze van totstandkomen van overeenkomsten.”

De deelnemer drukte en daarmee was het spel volgens de rechtbank afgelopen. De rechtbank heeft de vorderingen van de man dan ook afgewezen.

Dus: pièce touchée.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak

Deel deze pagina