Schuldsanering alleen voor mensen met een laag inkomen?

Als ik vertel dat ik werk als bewindvoerder WSNP (wet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen) dan denken mensen vaak dat ik alleen te maken heb met mensen die een laag inkomen hebben. Ze weten vaak niet dat mensen met een gemiddeld of zelfs een hoog inkomen ook schulden kunnen hebben en dat zij in aanmerking komen voor de WSNP.

Maar hoe komt het dan dat mensen met een gemiddeld of hoog inkomen in de financiële problemen komen? Ze hebben toch een goed inkomen waarmee ze hun vaste lasten kunnen betalen? Dit kan een aantal oorzaken hebben, ik zal een paar voorbeelden noemen.

Een man en vrouw, gehuwd in gemeenschap van goederen, hebben beiden een baan. De man werkt fulltime en de vrouw parttime. Het gezamenlijke netto-inkomen bedraagt € 4.500,00 per maand. Voor de aanschaf van een auto sluiten zij een lening af waarvan zij, op dat moment, de betalingsverplichtingen kunnen nakomen. Zij realiseren zich alleen niet dat zij voornamelijk rente betalen en (bijna) niet aflossen op de lening. Na verloop van tijd raakt de man zijn baan kwijt en ontvangt hij een WW-uitkering. Het gezamenlijke inkomen is fors gedaald waardoor zij de betalingsverplichting jegens de bank niet meer kunnen nakomen. Hierdoor loopt de rente op, wordt er een deurwaarder ingeschakeld en worden er incassokosten in rekening gebracht. Ook ontstaan er achterstanden in de betaling van de vaste lasten. Deze achterstanden kunnen snel oplopen door aanmaningskosten en kosten van een deurwaarder. De man solliciteert en vindt gelukkig een nieuwe baan waarmee de vaste lasten in ieder geval weer kunnen worden betaald. Het inkomen is echter wel wat lager dan voorheen waardoor zij geen financiële ruimte hebben om de reeds ontstane schulden af te lossen.

Een ander voorbeeld is een man die vanwege een echtscheiding zijn eigen woning moet verkopen. Door de economische crisis is de waarde van de woning zodanig gedaald dat er een forse restschuld ontstaat. Ook wanneer iemand een goed inkomen heeft kan het voorkomen dat deze restschuld niet kan worden voldaan waardoor er financiële problemen ontstaan.

In beide gevallen is er sprake van problematische schulden. De gedragscode schuldhulpverlening geeft de volgende definitie van problematische schulden: “De situatie waarin van een natuurlijke persoon redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden, of waarin hij heeft opgehouden te betalen”.

Het is redelijkerwijs te voorzien dat het echtpaar niet meer zal kunnen voortgaan met het betalen van hun schulden. Ook de alleenstaande man heeft niet voldoende financiële middelen om de restschuld te voldoen.

Ook deze groep mensen kan een beroep doen op schuldhulpverlening en, indien nodig, op de WSNP. Hebt u vragen over schulden, de schuldsanering of aanverwante onderwerpen, dan kunt u contact met mij opnemen.

Deel deze pagina