Volledig verval loondoorbetaling bij weigering tot het verrichten van passende arbeid

Volledig verval loondoorbetaling bij weigering tot het verrichten van passende arbeid

Op 6 juni jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een arbeidsongeschikte werknemer, die weigert passende arbeid te verrichten, zijn volledige loonaanspraak verliest.

De zieke werknemer die in staat wordt geacht om voor bijvoorbeeld vier uur per dag passende arbeid te verrichten, doet er vanaf heden dan ook verstandig aan om deze passende werkzaamheden daadwerkelijk uit te voeren.

Geeft de zieke werknemer namelijk geen gehoor aan de oproep voor passende arbeid, dan verliest hij niet enkel zijn loonaanspraak over de uren die hij ten onrechte niet werkt, maar óók over de uren die hij wegens arbeidsongeschiktheid sowieso nog niet kan werken.

De weigering om vier uur per dag passende arbeid te verrichten leidt er derhalve toe dat het loon voor acht uur per dag kan worden stopgezet door de werkgever. Met andere woorden; de werknemer zal van ieder loon verstoken zijn als hij ten onrechte geen passende arbeid verricht.

De Hoge Raad onderstreept met haar arrest van 6 juni jl. nog eens het doel van de sanctie van loonstopzetting wegens het weigeren van passende arbeid tijdens ziekte. Een zieke werknemer dient geprikkeld te worden om mee te werken aan zijn re-integratie en herstel. Vanzelfsprekend is deze prikkel het grootst indien de gevolgen van het niet meewerken aan deze re-integratie leiden tot volledig en definitief verlies van het loon.

Werkgevers hebben met het arrest van de Hoge Raad een sterk middel in handen om re-integratie door hun arbeidsongeschikte werknemers ook daadwerkelijk af te dwingen.

Voor vragen over arbeidsongeschiktheid en re-integratie staan wij u graag te woord. Vanzelfsprekend kunt u ook met allerlei andere arbeidsrechtelijke vragen bij ons terecht.
 

Deel deze pagina