Voorarrest: Hoe lang mag justitie mij vasthouden?

Voorarrest: Hoe lang mag justitie mij vasthouden?

Let op: de informatie in onderstaande blog is verouderd.

Mr. Wilke Koopmans schreef in januari 2019 een update op onze strafrecht website: klik hier om deze blog te lezen.

 

 

Van cliënten die net zijn aangehouden krijg ik veelal de vraag, hoe lang mogen ze mij vasthouden? Een ogenschijnlijk eenvoudige vraag, maar het antwoord vergt iets meer uitleg. Het is daarom goed er eens iets langer bij stil te staan. Alle vrijheidsbenemende dwangmiddelen die justitie mag hanteren zijn aan wettelijke regels gebonden. Hoe ziet dit er nu precies uit?

Ophouden voor onderzoek
In het geval er een verdenking tegen u bestaat van het plegen van een strafbaar feit, mag de politie u aanhouden. Onder een verdenking verstaan we een redelijk vermoeden van schuld. Nadat u bent aangehouden mag u de politie u maximaal 6 uur vasthouden voor onderzoek. Dit onderzoek kan bestaan uit het afnemen van verhoren, het afnemen van vingerafdrukken of het achterhalen van uw identiteit. Het is echter goed om te beseffen dat de tijd tussen 24.00 uur en 09.00 uur 's morgens wordt hierbij niet meegerekend. Als u dus wordt aangehouden om 24.00 uur, dan mag de politie u maximaal 15 uren ophouden voor onderzoek.

Inverzekeringstelling
Soms is deze periode voor de politie niet voldoende en heeft men meer tijd nodig om onderzoek te doen. De politie kan dan in sommige gevallen besluiten om u in verzekering te laten stellen. Een hulpofficier van Justitie neemt dan (op het politiebureau) de beslissing of u in verband met het onderzoek langer vast moet blijven zitten. In verzekering stellen mag echter niet in alle zaken  en geldt in beginsel voor een periode van 3 dagen. Deze periode kan wel eenmaal worden verlengd met nog eens 3 dagen. Zodoende is de maximale duur van de inverzekeringstelling 6 dagen.

Bewaring
Als de officier van justitie u na de inverzekeringstelling nog langer vast wil houden, dan zal hij een vordering hiertoe moeten indienen bij de rechter-commissaris. Deze rechter zal - tijdens een zitting op de rechtbank en op basis van het dossier zoals dat er op dat moment ligt -  bekijken of er sprake is van een geval waarvoor voorlopige hechtenis mag worden gegeven (over het algemeen betekent dit dat het moet gaan om feiten waarop 4 jaar gevangenisstraf of meer is gesteld), of er ernstige bezwaren (meer dan een verdenking) tegen u zijn en of er ook gronden zijn (bijvoorbeeld: recidivegevaar, vluchtgevaar of collusiegevaar). Tijdens deze zitting zijn u als verdachte en uw advocaat ook aanwezig en krijgen jullie kort voor zitting de beschikking over het dossier. De rechter-commissaris kan, indien hij vindt dat er aan alle eisen is voldaan, u maximaal 14 dagen in bewaring stellen.

Gevangenhouding
Als de gronden voor voorlopige hechtenis (zoals deze door de rechter-commissaris zijn vastgesteld) na de periode van maximaal 14 dagen nog steeds aanwezig zijn volgens justitie, kan de officier van justitie een vordering tot gevangenhouding indienen bij de rechtbank. De raadkamer van de rechtbank dan tijdens een zitting bekijken of de gronden daadwerkelijk nog aanwezig zijn en u daarom langer vastgehouden moet worden. Indien de raadkamer van mening is dat hier sprake van is, kunt u gevangen worden gehouden voor een periode van maximaal 90 dagen.

Al met al kunnen we concluderen dat justitie u in het ergste geval 110 dagen en 15 uren kan opsluiten zonder dat uw zaak is voorgelegd aan de strafrechter die uiteindelijk de zaak inhoudelijk gaat behandelen. Dit lijkt allemaal een ‘ver van uw bed show’, maar beseft u zich dan wel dat er (in verhouding) in Nederland veel meer mensen in voorarrest zitten als in de landen om ons heen.

Deel deze pagina