Wanneer heb ik een strafblad?

Wat in de volksmond vaak een strafblad wordt genoemd, heet officieel een uittreksel uit de justitiële documentatie. Justitie houdt in een systeem (genaamd de justitiële documentatie) bij welke justitiële contacten iemand heeft gehad. Een strafblad is dus niets meer dan een uitdraai van een persoon uit dat systeem. Vandaar ook de naam uittreksel justitiële documentatie. In beginsel is iedereen dus op te zoeken in het systeem, maar zal bij de ene persoon niets te vinden zijn over justitiële contacten en bij een ander wel.

Wanneer worden justitiële contacten genoteerd?

Voor misdrijven geldt dat het wordt genoteerd in de justitiële documentatie zodra een strafzaak van iemand (die ouder is dan 12 jaar) in behandeling is genomen door het Openbaar Ministerie. Dus als alleen de politie er iets mee doet zonder het op te sturen naar het Openbaar Ministerie zal hiervan niets te vinden zijn op een strafblad. Als de strafzaak over een misdrijf helemaal is afgedaan wordt de wijze van afdoening ook nog vermeld in de justitiële documentatie. Dit kan zijn een veroordeling door een rechter, maar ook een vrijspraak of een sepot door het Openbaar Ministerie of een strafbeschikking wordt vernoemd in het justitiële documentatie systeem. Ook het aanvaarden van een strafbeschikking van het Openbaar Ministerie is dit dus te zien op de justitiële documentatie.

Voor overtredingen geldt dat het wordt genoteerd zodra het Openbaar Ministerie een beslissing heeft genomen over de afdoening van de zaak en dus niet al vanaf het moment dat het in behandeling wordt genomen. Overigens worden niet alle overtredingen genoteerd. Zo worden bijvoorbeeld snelheidsovertredingen tot 29 kilometer per uur te hard niet genoteerd in de justitiële documentatie. Verder is het zo dat indien de boete of strafbeschikking voor een overtreding minder dan 100 euro is, deze niet genoteerd wordt in de justitiële documentatie.

Hoe lang blijven gegevens over misdrijven en overtredingen bewaard?

De gegevens over misdrijven worden tenminste twintig jaar in de justitiële documentatie bewaard. Indien er sprake is van een misdrijf, waarop een gevangenisstraf van zes jaar of meer staat, bedraagt de bewaartermijn tenminste dertig jaar. De termijn van dertig jaar wordt nog eens verlengd met twintig jaar, als de opgelegde gevangenisstraf meer dan twintig jaar is. Indien de gevangenisstraf meer dan veertig jaar is, wordt de bewaartermijn gesteld op tachtig jaar. Bij zedenmisdrijven is de bewaartermijn ook tachtig jaar.

Wanneer er gedurende de bewaartermijn van justitiële gegevens, een nieuwe uitspraak is gedaan voor een ander misdrijf, gaat er een nieuwe bewaartermijn lopen en worden alle gegevens bewaard totdat alle bewaartermijnen zijn verstreken.

Gegevens betreffende misdrijven worden in elk geval verwijderd:

  • 12 jaar na overlijden van een persoon indien het een misdrijf betreft waarop een gevangenisstraf van minder dan 6 jaar is gesteld;
  • 20 jaar na overlijden van een persoon indien het een misdrijf betreft waarop een gevangenisstraf van 6 jaar of meer is gesteld.

Justitiële gegevens omtrent overtredingen worden vijf jaar bewaard. Als er na een overtreding een gevangenisstraf of een taakstraf is opgelegd, bedraagt die termijn tien jaar. De gegevens betreffende overtredingen worden in ieder geval twee jaar na het overlijden van een persoon verwijderd.

Wilt u uw strafblad inzien of heeft u advies of juridische bijstand nodig?

Om uw uittreksel uit het justitiële documentatiesysteem in te zien, moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de Justitiële Informatiedienst. De rechtbank stuurt u dan een uitnodiging om het uittreksel in te zien, u krijgt dus geen kopie. Er zijn kosten verbonden aan een dergelijke inzage. Bent u betrokken bij een misdrijf of overtreding en heeft u advies of juridische bijstand nodig? Neem dan contact op met mij of één van mijn andere collega’s van de sectie strafrecht

Deel deze pagina