Webwinkel eigenaren opgelet!

Webwinkel eigenaren opgelet!

Bent u eigenaar van een webwinkel en verkoopt u een product of dienst aan consumenten, dan gaan de regels veranderen!
 

De implementatie van de richtlijn consumentenrechten brengt een aantal belangrijke veranderingen met zich mee ten aanzien van de verkoop van producten en diensten via internet in een business-to-consumer-relatie, waarbij de positie van de consument verder wordt versterk. Onderstaand worden de belangrijkste veranderingen weergeven, welke met ingang van 13 juni 2014 van toepassing zijn.

Wat verandert er?

Informatieplicht
De informatieplicht wordt uitgebreid. Uw website moet nu al volledige duidelijkheid geven over de identiteit van uw bedrijf, en uw adresgegevens en KvK-nummer vermelden. Daarnaast moet u uw klanten informeren over de prijs, kenmerken van het product, betalingswijze en levering. Na implementatie van de richtlijn moet u de consument ook wijzen op het bestaan van wettelijke waarborgen omtrent conformiteit en het herroepingsrecht, en op de kosten van het terugzenden van de goederen. Dit moet in duidelijke en begrijpelijke taal gebeuren vóór de totstandkoming van de overeenkomst. Stelt de consument dat zij onvoldoende is geïnformeerd, dan moet u aantonen dat u de informatieplicht wél hebt nageleefd.

Herroepingsrecht
Ook de termijn waarbinnen het herroepingsrecht kan worden ingeroepen wordt uitgebreid. De consument kan het herroepingsrecht binnen 14 dagen na ontvangst van de zaak (nu nog minimaal 7 werkdagen) zonder opgave van redenen inroepen, en de overeenkomst ontbinden. Op de consument rust de bewijslast dat hij zijn herroepingsrecht juist en tijdig heeft uitgeoefend. Let op: als uw website niet de verplichte informatie over het herroepingsrecht vermeldt, dan wordt de herroepingstermijn verlengd tot het moment dat alle ontbrekende gegevens alsnog zijn verstrekt met een maximum van 12 maanden (nu 3 maanden) na het einde van de oorspronkelijke herroepingstermijn. Maakt de consument gebruik van zijn herroepingsrecht, dan moet u alle van de consument ontvangen betalingen terug betalen (dus inclusief leveringskosten), en uiterlijk 14 dagen na de dag waarop u de herroepingsverklaring hebt ontvangen. Wel bent u gerechtigd te wachten met het terugstorten tot het moment dat u de zaken hebt ontvangen. De consument draagt de kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij u hebt nagelaten te informeren over betreffende kosten. Artikelen in uitverkoop of met korting mogen niet worden uitgesloten van het herroepingsrecht.

Het uitsluiten van het herroepingsrecht bij artikelen waarvan de verzegeling is verbroken is alleen van toepassing op audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur. Voor wat betreft het openen van overige verpakkingen geldt dat de klant redelijkerwijs in staat moet worden gesteld om te bekijken of het artikel aan de verwachtingen voldoet. Uitzondering op het herroepingsrecht zijn op maat gemaakte producten en/of diensten. Ook bederfelijke waar en tijdsgebonden producten (tijdschriften, concertkaartjes, kranten e.d.) zijn producten waarop geen herroeping mogelijk is. Dit geldt ook voor financiële diensten en reizen. Let op: voornoemde uitzonderingen moet u de consument duidelijk maken, vóórdat het bestelproces is afgerond

Bestelproces
Ook de regelgeving rond het bestelproces wordt aangescherpt. Zo moet u consumenten bij het plaatsen van een bestelling ondubbelzinnig en goed leesbaar wijzen op het feit dat de aanvaarding van het aanbod een betalingsverplichting aan de zijde van de consument met zich meebrengt. U doet er dan ook goed de zin ‘bestelling met een betalingsverplichting’ op te nemen. Bent u niet voldoende duidelijk, of maakt u gebruik van aangevinkte hokjes dan is de overeenkomst vernietigbaar. Ook mag u geen kosten meer in rekening brengen voor het gebruik van bepaalde betaalmiddelen, zoals een creditcard.

Deel deze pagina