Weigerachtige debiteuren

Niemand zit erop te wachten, maar toch komt het geregeld voor: klanten die hun rekeningen niet of niet op tijd betalen. Ondernemers worden de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met weigerachtige debiteuren of plat gezegd wanbetalers”. Het gevolg kan zijn dat je als ondernemer een cashflow probleem krijgt. Je moet zelf je rekeningen immers wel betalen. Krijg je niet betaald van je klanten, dan kan dat tot vervelende situaties leiden. Maar wat kun je hier als
ondernemer tegen doen?

De eerste oplossing is simpel. Vraag je klant direct te betalen voordat je je product of dienst levert. Vraag dus om “boter bij de vis”. Dit is met name verstandig wanneer je zaken doet met nieuwe klanten. Vaak is zo’n klant nog een onbekende. Je weet dan van tevoren niet wat voor vlees je in de kuip hebt. Betaling vooraf voorkomt dat klanten hun rekening achteraf niet betalen. Dit lijkt heel simpel, maar toch komt het heel veel voor dat ondernemers op de pof leveren, met
alle consequenties van dien. Ik weet dat het vanuit commercieel oogpunt niet altijd verstandig is zo bovenop de centen te zitten, maar ter voorkoming van problemen is het vaak wel verstandig.

Een tweede mogelijkheid om debiteurenrisico’s te voorkomen, bouwt voort op het voorgaande. Vraag om een voorschot. Zodoende heb je alvast een deel van het geld binnen en wordt je debiteurenrisico vooraf beperkt. In de bouw en de
zakelijke dienstverlening is dit een gebruikelijke gang van zaken. Het vragen om een voorschot of aanbetaling wordt door nieuwe klanten ook vaker geaccepteerd dan volledige betaling vooraf. Vanuit commercieel oogpunt is dit dus
interessanter.

De hiervoor genoemde mogelijkheden om je debiteurenrisico’s te beperken zullen bij de meeste ondernemers wel bekend zijn. Er zijn echter meer mogelijkheden waar je wellicht niet meteen aan denk. Een andere mogelijkheid is goede algemene voorwaarden hanteren. In algemene voorwaarden kun je als ondernemer afspraken vastleggen die gelden als je met een klant een overeenkomst aangaat. Deze algemene voorwaarden kunnen ook betrekking hebben op betalingsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld betalingstermijnen en boetes voor het geval je klant te laat betaalt. Zo’n boete zal veelal een prikkel zijn voor een klant om op tijd te betalen. Ook kunnen algemene voorwaarden interessant
zijn als je onverhoopt je klant via een gerechtelijke procedure tot betaling moet dwingen. In dergelijke voorwaarden kun je bijvoorbeeld opnemen dat de klant dan je volledige kosten moet betalen. Je hebt daar op basis van ons Nederlandse rechtsstelsel niet automatisch recht op. Dit is slechts een greep uit de onderwerpen die je in algemene voorwaarden kunt regelen.

Debiteurenrisico’s kun je ook verkleinen door vooraf om een ‘zekerheid’ te vragen. Een hypotheek of pandrecht zijn hier bekende voorbeelden van. Wanneer een bank iemand geld leent om een huis te kopen, moet er een hypotheek worden gevestigd. Zo’n hypotheekrecht geeft de bank de mogelijkheid het huis te verkopen wanneer de debiteur niet aan de voorwaarden van de geldlening voldoet. Bij een pandrecht geldt hetzelfde, zij het dat een pandrecht geldt voor roerende zaken. Het verkrijgen van een hypotheek of pandrecht brengt kosten met zich mee en daarom wordt dit vaak alleen gedaan bij overeenkomsten waar veel geld mee gemoeid is.

Een interessante andere zekerheid is het zogenaamde ‘eigendomsvoorbehoud’. Dit is ook in algemene voorwaarden op te nemen. Een eigendomsvoorbehoud betekent dat je klant pas eigenaar wordt van een door jou geleverd product wanneer hij de rekening volledig heeft betaald. Betaalt de klant niet of niet tijdig dan kun je het eigendomsvoorbehoud ‘inroepen’ en het product weer opeisen. Dit is een relatief makkelijke en goedkope manier om een zekerheid
te krijgen en je debiteurenrisico’s te verkleinen.

Tenslotte is het verstandig om je als ondernemer aan te sluiten bij een specialist op het gebied van incasso’s, zoals een advocaat of een jurist. Veelal zijn er van te voren afspraken te maken met dergelijke specialisten over de kosten en
zodoende blijven de kosten in toom. In sommige gevallen hoef je zelf helemaal geen kosten te maken omdat de kosten op de debiteur worden verhaald. Als je je achteraf meldt, zijn de kosten vaak hoger. Soms doen dergelijke specialisten
ook het complete debiteurenbeheer voor bedrijven. Zodoende heeft een onderneming er veel minder omkijken naar en kan in overleg met zo’n specialist ook gekeken worden welke mogelijkheden voor de desbetreffende onderneming
geschikt zijn om debiteurenrisico’s te beperken.

Als ondernemer is het dus verstandig je ervan bewust te zijn dat er een reëel risico is dat klanten niet altijd (op tijd) betalen. Voorkom dit risico door vooraf na te denken over de mogelijkheden die er zijn om dergelijke risico’s te voorkomen of te
beperken. Voor een goede cashflow binnen je onderneming moet je op tijd betaald worden. Ik zie in de praktijk soms dat het tijdig betalen door debiteuren van essentieel belang is voor de overlevingskansen van een bedrijf. Het is dan een kwestie van leven en dood. Dit is natuurlijk een situatie waar je als ondernemer niet in terecht wilt komen. Je kunt debiteurenrisico’s dus beter voorkomen dan genezen!

Tjerk heeft dit artikel geschreven ten behoeve van Zakelijk Leeuwarden (een uitgave van 141% Salessupport). 

 

Deel deze pagina