Welke letselschade komt in aanmerking voor vergoeding?

Heeft u een ongeluk gehad waarvoor een ander aansprakelijk is? Dan heeft u recht op vergoeding van uw (letsel)schade. Dat klinkt logisch, maar het is niet altijd makkelijk om uw schade vergoed te krijgen. Er moet beoordeeld worden welke schade door het ongeluk veroorzaakt is. Daarnaast moet bekeken worden wat de financiële waarde van deze schadeposten is. Hier kan discussie over bestaan. In deze blog ga ik in op de manier waarop schade normaal gesproken wordt berekend.

Het in kaart brengen van schade

Bij het in kaart brengen van schade wordt er een vergelijking gemaakt tussen de huidige situatie van het slachtoffer na het ongeval en de hypothetische situatie waarin het slachtoffer zou hebben verkeerd wanneer het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden. Het verschil tussen beide situaties is schade, voor zover in redelijkheid het gevolg van het ongeval. Het is niet altijd makkelijk om de schade vast te stellen, omdat de toekomst soms moeilijk te voorspellen is. Hoe jonger het slachtoffer, hoe moeilijker het is om het eens te worden over het hypothetische verloop van het leven van het slachtoffer wanneer het ongeval niet zou hebben plaats gevonden.

Materiƫle schadevergoeding

Het opgelopen letsel na een ongeluk kan van tijdelijke of blijvende aard zijn. Zowel bij letsel van tijdelijke aard, als bij letsel van blijvende aard moet de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij zijn best doen om het leven van het slachtoffer voor zo ver als mogelijk in de staat te herstellen zoals het voor het ongeluk was. Kosten die het gevolg zijn van het opgelopen letsel komen voor vergoeding in aanmerking. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan het eigen risico bij de zorgverzekeraar, de kosten voor behandelingen en medicatie, maar ook (extra) parkeer- en reiskosten en kosten voor een hulp in de huishouding. Wanneer bepaalde taken overgenomen worden door familie of vrienden, ook wanneer hier niet direct kosten voor gemaakt worden, kan het tevens een schadepost met zich mee brengen. Ook voor vergoeding in aanmerking komen de zogenoemde ‘kosten zonder nut’. Hierbij kunt u denken aan een vakantie die al geboekt was, maar niet door kon gaan door het opgelopen letsel of een sportschoolabonnement dat tijdelijk niet gebruikt wordt.

Gemiste inkomsten als schadepost

Daarnaast zijn gemiste inkomsten een schadepost. Voor zelfstandig ondernemers komt deze schadepost direct na het ongeval aan het licht. Wanneer het slachtoffer in loondienst is het ook mogelijk dat het loon niet (volledig) door wordt betaald. Dan is er sprake van verlies van inkomsten en dit moet gecompenseerd worden. Wanneer het werk als gevolg van het opgelopen letsel niet meer uitgevoerd kan worden, dan moet de wederpartij een rol spelen in de zoektocht naar passend arbeid voor het slachtoffer.

Immateriƫle schadevergoeding

Naast de materiële schadeposten heeft het slachtoffer ook recht op de vergoeding van immateriële schade. Immateriële schadevergoeding is een compensatie voor de pijn en het leed dat door het ongeval is veroorzaakt. Deze schadepost wordt ook wel smartengeld genoemd. De immateriële schade wordt vastgesteld door te onderzoeken welk bedrag rechters in vergelijkbare situaties aan een slachtoffer als smartengeld hebben toegekend. In Nederland worden, in verhouding tot andere landen om ons, lage bedragen aan smartengeld uitgekeerd. De laatste tijd wordt hier in de rechtspraak en literatuur de nodige aandacht aan besteed, zodat dit verschil in de toekomst wellicht kleiner wordt.

Meer informatie of advies?

Heeft u vragen over de omvang van uw schade na een ongeval? Neem dan gerust contact met mij op door te bellen naar 036 538 72 16 of te mailen naar w.langhout@dehaanlaw.nl.

Deel deze pagina