Wettelijke beperking van gemeenschap van goederen in werking

Wettelijke beperking van gemeenschap van goederen in werking

Begin vorig jaar schreven we er al over: de wettelijke gemeenschap van goederen gaat veranderen! Inmiddels is dit een feit per 1 januari jl.

Als je trouwt, trouw je in gemeenschap van goederen als je niet vooraf naar de notaris bent gegaan om huwelijksvoorwaarden op te maken. Hetzelfde geldt bij een geregistreerd partnerschap. In het vervolg van dit blog schrijf ik over huwelijken, maar alles geldt ook voor geregistreerde partnerschappen.

Per 1 januari 2018 is de omvang van de gemeenschap van goederen beperkt. Voor huwelijken die nadien zijn gesloten geldt dat wat de echtgenoten al vóór het huwelijk privé hadden, privé blijft. Voorheen viel ook dit in de gemeenschap. Wat de echtgenoten al vóór het huwelijk gemeenschappelijk hadden, valt wel in de gemeenschap. Adder onder het gras is dat hierbij een eventuele andere eigendomsverhouding dan 50/50 vervalt. Dit geldt ook voor voorhuwelijkse schulden. Woonden de echtgenoten bijvoorbeeld voor het huwelijk al samen in een huis dat in verband met de financiering bijvoorbeeld 70% eigendom was van de één en 30% eigendom van de ander, dan worden ze door het huwelijk dus ieder tot de helft gerechtigd. Daar staat tegenover dat de schuld ook ieder voor de helft aangaat. Waarschijnlijk realiseren veel mensen zich dit niet!

Een andere wijziging is dat ook schenkingen en erfenissen die tijdens het huwelijk door één van de echtgenoten ontvangen worden, privé blijven. Wat de echtgenoten verder verkrijgen of aan schulden maken blijft wel in de gemeenschap vallen.

Wijziging voor onderneming die buiten de gemeenschap van goederen valt

Belangrijk voor ondernemers die een huwelijk aangaan is dat hun onderneming die ze al voordien hadden op grond van voornoemde wetswijziging weliswaar privé blijft, maar dat er een nieuw artikel in de wet is gekomen dat bepaalt dat er dan wel een ‘redelijke vergoeding’ moet plaatsvinden aan de gemeenschap voor de kennis, vaardigheden en arbeid die de echtgenoot voor die onderneming heeft aangewend. Als dit tijdens het huwelijk niet gebeurt, moet dit alsnog bij de ontbinding van de gemeenschap bij einde van het huwelijk. De grote vraag is natuurlijk wat in dit verband een ‘redelijke vergoeding’ is. Het is dus belangrijk te zorgen dat dit bij aanvang goed wordt vastgelegd om problemen in de toekomst te voorkomen. Het is in zo’n geval verstandig huwelijkse voorwaarden te maken.

Laat u adviseren

De op het eerste oog duidelijke en voor veel mensen sympathieke wetswijziging kent dus de nodige haken en ogen. Mocht u huwelijksplannen hebben, laat u adviseren over de juridische consequenties! Neem gerust en vrijblijvend contact op met mij of met één van mijn collega advocaten of notarissen.

Deel deze pagina