Wettelijke indexering kinder- en partneralimentatie 2018: 1,5%

Wettelijke indexering kinder- en partneralimentatie 2018: 1,5%

Wettelijke indexering met ingang van 1 januari 2019: 2%

Let op: In december 2017 plaatste de sectie Personen- en Familierecht de onderstaande blog over de wettelijke indexering van de kinder- en partneralimentatie. Inmiddels heeft de Minister van Justitie ook het indexeringspercentage voor 2019 bepaald. Dit is 2%.

Via de website van het LBIO (www.LBIO.nl) kunt u op eenvoudige wijze berekenen wat de indexering betekent voor de door u te ontvangen dan wel door u te betalen alimentatie.

Heeft u vragen over de indexering of andere vragen met betrekking tot de alimentatie, neemt u dan contact op met een van de leden van de sectie. Zij helpen u graag verder.

 

 

 

Door partijen overeengekomen of door de rechtbank vastgestelde kinder- en partneralimentatie is aan indexering onderhevig. Dit indexeringspercentage wordt ieder jaar door de Minister van Justitie vastgesteld.

Per 1 januari 2018 dient de kinder- en de partneralimentatie, tenzij partijen dit hebben uitgesloten, te worden verhoogd met het vastgestelde indexeringspercentage van 1,5%. Nu de alimentatie veelal vóór de eerste van de maand voldaan moet worden, dient de eerste indexatie plaats te vinden in december 2017.

Achterstallige alimentatie terugvorderen

Mocht u nu tot de conclusie komen dat de kinder- en/of partneralimentatie geïndexeerd had moeten worden in de afgelopen jaren maar dat dit niet is gebeurd, dan kunt u met terugwerkende kracht alsnog de achterstallige alimentatie ten gevolge van het niet indexeren terugvorderen. Het recht op het innen van achterstallige alimentatie of het indexeren van de alimentatie verjaart na een periode van vijf jaar. Het is daarom belangrijk om direct te handelen als u constateert dat er sprake is van achterstallige alimentatie.

Wijs uw ex-partner met een e-mail of briefje op de achterstand en kijk of u er samen uit kunt komen. Lukt dit niet? Dan is het advies om contact op te nemen met een advocaat. Hij of zij kan dan met u bekijken op welke wijze u het beste tot incassering van de achterstallige alimentatie kunt overgaan.

Heeft u vragen over de wettelijke indexering of over achterstallige alimentatie, neemt u dan contact op met één van de leden van onze sectie Personen- en familierecht. Zij kunnen u voorzien van gedegen en up-to-date advies.

Deel deze pagina