Zieke werknemer en vakantie

Mag een werknemer die ziek is wel op vakantie? En neemt hij dan alleen de uren op die hij wel kan werken? Hoeveel moet ik mijn werknemer betalen tijdens de vakantie?

Veel gehoorde vragen uit de praktijk. Hoe zit het ook alweer?

De zieke werknemer moet er alles aan doen om te werken aan zijn herstel. Dat heeft onder meer te betekenen dat de werknemer beschikbaar moet zijn voor het bezoeken van de bedrijfsarts, het verrichten van re-integratie werkzaamheden en het nemen van de nodige rust indien dit voor het herstel nodig is.

Een vakantie kan echter bijdragen aan het herstel doordat het rust en ontspanning biedt. Wanneer een werknemer van zijn vakantie kan genieten (de zogeheten recuperatiefunctie) dan is er niets op tegen om de werknemer op vakantie te laten gaan. Een en ander uiteraard wel in overleg met de bedrijfsarts, zodat de re-integratie inspanningen hierop kunnen worden afgestemd.

Sterker nog, een werkgever moet de zieke werknemer ook in de gelegenheid stellen om vakantiedagen op te nemen wanneer de werknemer dat wenst.
De opbouw van (wettelijke) vakantiedagen van de zieke werknemer is gelijk aan de opbouw van de niet zieke werknemer. De zieke werknemer heeft dus net zoveel vakantiedagen als zijn niet zieke collega. Stel dat een werknemer normaal 40 uur per week werkt, maar nu in het kader van zijn re-integratie (al dan niet op arbeidstherapeutische basis) 30 uur werkzaamheden verricht. Neemt de werknemer dan 30 uren vakantie op als hij een week op vakantie gaat of 40 uur? Aangezien een zieke werknemer net zoveel vakantiedagen heeft als zijn niet zieke collega, dient de zieke werknemer ook 40 uur vakantie op te nemen voor een week vrij. Zo wordt de zieke werknemer niet bevoordeeld. Vervolgens is dan de vraag of de werknemer over deze uren 70% danwel 100% van zijn salaris moet ontvangen over deze vakantiedagen.

Recent (op 7 maart 2014 ) heeft de rechtbank Rotterdam zich hier onder meer over uitgelaten. In die zaak ging het voornamelijk over de vraag of een zieke werknemer bij einde dienstverband bij uitbetaling van vakantiedagen recht heeft op zijn volledig loon danwel de daarvan afgeleide aanspraak van 70% van het loon bij ziekte over die dagen. De kantonrechter heeft ten aanzien daarvan aangegeven dat de waarde van een vakantiedag bij de eindafrekening op dezelfde wijze wordt berekend als het loon dat een zieke werknemer tijdens zijn vakantie ontvangt.

De rechter overwoog verder kort gezegd dat er op grond van de wet en het loonbegrip in de wet geen aanwijzingen zijn dat er in het geval van arbeidsongeschiktheid slechts aanspraak zou bestaan op vakantie met betaling van 70% van het loon. Als dit wel de bedoeling was geweest, dan had het voor de hand gelegen dit ook expliciet op te nemen in de wet.

Het is afwachten of er meer rechters dit standpunt zullen volgen. Als werkgever dient u er in ieder geval rekening mee te houden dat een zieke werknemer aanspraak zou kunnen maken op 100% loondoorbetaling, ongeacht de hoogte van de loonbetaling tijdens ziekte in die periode. Ook bij einde dienstverband zou het loon over de niet genoten vakantiedagen dan voor 100% moeten worden voldaan.

Voor vragen over ziekte en vakantie staan wij u graag te woord. Vanzelfsprekend kunt u ook met andere arbeidsrechtelijke vragen bij ons terecht.
 

Deel deze pagina