Wat kan ik doen als het ICT-contract niet wordt nagekomen?

Als de afnemer/gebruiker van de software de vergoeding voor de licentie niet betaalt kan u denken dat het gebruik van- of de toegang tot de software tijdelijk kan worden beëindigd. Maar als daar in de niets over is afgesproken, is dat niet zonder meer het geval.