Wie is eigenaar van de software?

Op software (de broncode) komt altijd automatisch een auteursrecht te rusten. Schrijft een extern bedrijf de software voor u, dan verkrijgt zij in beginsel het auteursrecht.