Klachtenregeling WSNP

Klachtenregeling WSNP

Interne klachtenregeling

Mocht u gedurende de looptijd van de schuldsanering een klacht hebben over het gedrag van de bewindvoerder dan kunt u deze indienen bij mr. J.C.M. Silvius, lid van de directie en sectievoorzitter van de afdeling insolventie. U ontvangt binnen veertien dagen een ontvangstbevestiging van de klacht en binnen zes weken zal de klacht worden afgehandeld. U kunt uw klacht naar het volgende adres verzenden:

De Haan Advocaten & Notarissen

T.a.v. mr. J.C.M. Silvius

Postbus 723 9700 AS  GRONINGEN

 

Externe klachtenregeling

Mocht de uitkomst van de interne klachtenprocedure naar uw mening niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een inhoudelijke klacht voorleggen aan de rechter-commissaris van de rechtbank die uw schuldsanering in behandeling heeft.

 

Rechtbank Overijssel

Team Toezicht

Postbus 310

7600 AH  ALMELO

 

Rechtbank Noord-Nederland

Afdeling Insolventies

Postbus 369

9700 AJ  GRONINGEN

 

Indien uw klacht betrekking heeft op het gedrag van de bewindvoerder en de interne klachtenprocedure heeft naar uw mening niet tot een bevredigend resultaat geleid dn kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie van de Raad voor Rechtsbijstand. Voor meer informatie verwijzen we naar de klachtenregeling Bewindvoerders WSNP II op de website van Bureau WSNP, http://www.bureauwsnp.nl/voor-bewindvoerders/klachtenregeling-bewindvoerders-wsnp/overzicht

Deel deze pagina